Kalkning av trädgården

Att kalka sin trädgård tidig vår är en gammal trädgårdstradition. Under många år kalkade man i första hand som ett medel att ta bort mossa i gräsmattan, men det kan finnas andra skäl.

Kalkningen har ett övergripande syfte: att höja pH-värdet i jorden. Detta innebär i sin tur att växterna lättare kan ta upp näring och därmed växer bättre. Gräset, som tillhör de växter som föredrar en neutral till kalkrik jord, blir alltså kraftigare och friskare efter kalkning. En slitstark gräsmatta står i sin tur bättre emot konkurrens från ogräs och mossa. Att kalken i sig skulle vara något mossborttagningsmedel är däremot en myt, även om vissa arter av mossa skyr kalk.

Kalkningen ger också bättre, luftigare jordstruktur, vilket bidrar till växternas välmående. De flesta köks- och trädgårdsväxter trivs bäst i en neutral jord, med pH-värde kring 7, eller något däröver. Då kan de tillgodogöra sig näringen som finns i jorden, blir kraftigare och därmed mer motståndskraftiga mot ohyra och ogräs. Därför kan det vara lämpligt att kalka köksland och bärbuskar vart tredje eller fjärde år. Rosor älskar också kalk och kan gärna få en giva årligen.

Om marken försuras, får ett lägre pH-värde än önskat, är det många växter som vantrivs. Försurning kan ske genom överdriven gödsling, försurat nedfall eller genom att man ständigt tar bort växtavfall utan att tillföra kompost eller annat organiskt material. Genom att kalka återfår den försurade jorden balans.

Var uppmärksam på att det finns vissa växter som föredrar jord med lågt pH-värde, till exempel rododendron, azaleor och hortensior. Dessa bör aldrig kalkas. Andra växter som inte heller bör kalkas är hallon, potatis och olika slags kål.

I handeln finns ett par typer av trädgårdskalk: finkrossad och granulerad, även kallad kornad kalk. Den granulerade, kornade, kalken består av finmalet kalkstensmjöl som behandlats så att den bildar korn, vilket gör den enkel att hantera. Väl på marken löser den sig bra i jorden, vilket gör att den snabbt tas upp av gräset. Finkrossad kalk är något grövre och bryts därför ner långsammare, den är oftast billigare. Kalk består i huvudsak av kalcium och magnesium, ämnen som normalt finns i jorden, men som det ibland kan uppstå brist av.

För att säkert veta om jorden behöver kalkas kan du ta ett jordprov och skicka in till en analysfirma.