Miljövänlig ogräsbekämpning

Att bli av med ogräs kan vara arbetsamt, men med några enkla metoder så kan du enkelt hålla ogräsen till ett minimum, utan att behöva ta till olika kemiska bekämpningsmedel.

Vad är ogräs?

Vad menar vi egentligen med ogräs? Det som är ogräs för en person kan vara en vacker blomma för en annan. Många av våra så kallade ogräs har också bra egenskaper och kan användas som alternativ (eller komplement) till växer vi odlar i köksträdgården.

Det som är gemensamt för ogräsen är att de oftast har en stor överlevnads- och spridningsförmåga. Detta gör att de konkurrerar med våra odlade växter om ljus, vatten och näring. I värsta fall kan de till och med vara värdväxter för olika växtsjukdomar. Definitonen av ett ogräs är ofta mer en estetisk bedömning, då vi till exempel gärna vill hålla ogräsfria uteplatser, plattsättningar eller grusgångar.

Olika typer av ogräs?

Fröogräs är de ogräs som är ett- eller tvååriga och framförallt sprider sig med hjälp av frön. Tilläggas bör att mer eller mindre all jord innehåller ogräsfrön som ligger i vila i jorden och väntar på rätt förutsättningar för att gro. Om man med jämna mellanrum luckrar jorden med en handkultivator, kratta eller hacka så lurar man fröna att gro och samtidigt river man upp alla små fröplantor så att de dör. Låt aldrig fröogräs stå kvar så länge att de hinner sätta nya frön.

Rotogräs är fleråriga ogräs som övervintar med jordstammar eller rötter. De kan spridas både med utlöpare, rotbitar eller frön. Detta gör dem mer svårbekämpade än fröogräsen, men grundprincipen för bekämpning är enkel. Då de gröna bladen med hjälp av solens energi lagrar upp näringsämnen i växtens underjordiska delar måste man antingen se till att gräva bort rötterna eller se till att ständigt ta bort bladen, så att rötterna inte får någon energi och till slut svälter ihjäl. Det gäller bara att vara ”mer envis än ogräsen”.

Vedartade ogräs är kanske de svåraste att bli av med. Det är rotskott från träd och buskar som kommer upp där de inte är önskvärda. Om det är ett träd eller en buske man vill ha kvar så är det bästa sättet att med en vass spade skära av rotskotten så långt ned som möjligt. Om det är ett träd man tagit bort, och som är av en sort som bildar rotskott, bör man efter fällningen försöka gräva upp hela stubben och de största sidorötterna. Ju mer man får bort desto färre rotskott.

Noggrant grundarbete vid plantering och flitig rensning

Att göra ett omsorgsfullt grundarbete vid plantering och anläggning är A och O för att lyckas hålla ogräsen borta. I god tid innan du planterar nya växter bör du se till att rensa bort allt ogräs på platsen. Bearbeta gärna jorden samtidigt. Då får du upp rotogräsen och samtidigt stimulerar du eventuella fröogräs att gro. Om du väntar några veckor hinner du även rensa bort fröogräsen, som snart börjar gro och grönska efter en bearbetning.

Var noga så att du ser till att få bort alla rötter av svåra rotogräs, som till exempel tistlar, maskrosor eller kirskål. Minsta rotbit som blir kvar kommer på sikt att innebära att din nya plantering invaderas av svårrensat ogräs. Efter planteringen så gäller det att se till att ta bort alla ogräs direkt när de visar sig. Att göra detta extra noggrant i början brukar löna sig mycket på sikt, då man då hjälper de växter man planterat att få övertaget och hinna etablera sin egen konkurrensförmåga.

Rensa för hand eller med redskap

Förutom att bara dra upp ogräsen för hand eller gräva upp dem med en spade finns det en rad olika redskap som du kan använda för att effektivt få upp dina ogräs:

Ogräskniv, ogräsjärn, handkultivator och skyffeljärn är alla exempel på bra och användbara redskap som hjälper dig att hålla ogräsen borta.

En ogräsupptagare är ett bra och miljövänligt alternativ för att hålla maskrosorna borta från gräsmattan.

Olika metoder för att minimera ogräsen

Marktäckduk är användbart på flera olika sätt. Du kan till exempel använda sådan under en stensättning eller uteplats för att förhindra att ogräs växer upp från jorden undertill. Du kan även täcka jordytan runt planterade buskar och träd för att se till att ogräsen inte konkurrerar ut dina plantor – klipp små hål bara där du planterar plantorna.

Gräsklipp är ett mycket användbart täckmaterial i till exempel trädgårdslandet. Om du sprider ut gräsklipp mellan raderna med grönsaker eller blommor kommer du inte bara att hålla tillbaka ogräset, utan du kommer även att behålla fukten i jorden längre samtidigt som du tillför jorden näring och mullämnen.

Täckbark är också ett bra täckmaterial som passar bra kring buskar och i planteringar. För att du ska få en god effekt mot ogräsen ska barklagret vara ganska tjockt – åtminstone ca 10 cm brukar vara lagom.

Att plantera tätt gör att det blir mindre bar jord mellan plantorna medan de etablerar sig och ogräsen får svårare att hävda sig i konkurrensen. Framförallt gäller detta för perenner och marktäckare. Om det skulle visa sig att det blir alldeles för tätt kan du alltid flytta några plantor till en annan plats vid ett senare tillfälle.