Master class

Zonknäckning - ett sätt att lura naturen

Att välja rätt växt till rätt odlingszon har du säkert hört förr. Men det går att skapa ett mikroklimat i trädgården och på så sätt kunna odla växter som egentligen inte ska funka där. Här kommer en Master class för dig som är redo för en utmaning i trädgården. Tricket heter zonknäckning.

Att zonknäcka är att försöka få växter som har rekommenderat lägre zon-angivelse att etablera sig och fortsätta växa på en plats med högre zon. Man kan säga att din trädgård befinner sig i en grundzon men väl i trädgården kan du på dina ställen förbättra klimatet och förutsättningarna.

Sverige är indelat i åtta odlingszoner som ska ses som en vägledning för var träd och buskar kan odlas. Zon 1 finns i landets mildaste delar och zon 8 i de kärvaste regionerna. Ju högre zon som anges på en växt desto härdigare är den. 

Här kan du se zonkartan och ta reda på vilken zon din trädgård tillhör. 

Samma metoder oavsett odlingszon 

Hans Sågman är butikschef i Blomsterlandets butik  i Värnamo men han bor i Huskvarna och det är där,  i trädgården, som han knäcker zoner.

– Oavsett vilken zon din trädgård ligger i så är metoderna för att skapa mer gynnsamma förhållanden desamma. Vi flyttade hit 1998 så jag har hunnit med att testa en hel del. Trädgården ligger i zon 2 och mest stolt är jag över brödgranen som bara ska klara zon 1 men som nu mäter ståtliga sex meter. 

Hans Sågmans stolthet i trädgården, en ståtlig brödgran som idag är sex meter hög.

Sten lagrar värme 

Växters härdighet har att göra med hur väl de klarar att överleva vintern från säsong till säsong. De ska klara kraftiga och snabba temperaturförändringar, men också långa perioder med låga temperaturer. Både var växten har sitt ursprung och växtens genetik är faktorer som påverkar hur härdig växten är, alltså i vilken zon den kan växa i. Det finns vissa knep att ta till för att skapa ett mikroklimat inne i trädgården.

– Sten drar åt sig värme och fungerar som en  buffert eftersom de avger värme när det blir kallare, så jag arbetar mycket med sten som får rama in rabatterna. Och i några rabatter har jag placerat några större stenar kring känsliga växter, säger Hans och fortsätter:  

– Jag har också en fördel av att det finns nivåskillnader på tomten. Trädgården sluttar mot söder och i slänten har jag tillfört mycket grus för att få det extra väldränerat.

Just dränering är ett bra knep och har man inte, som Hans, en naturligt sluttande tomt kan du se  till att skapa upphöjda odlingsbäddar och rabatter. Jorden i upphöjda bäddar värms dessutom upp snabbare om våren.  

Häckar fångar vinden 

Att förhindra att vinden tar sig in i trädgården är ett annat effektivt sätt att skapa ett gynnsamt mikroklimat när du testar att odla det omöjliga. En tät häck kring tomten och även större buskage och avgränsande häckar inne i trädgården gynnar zonknäckning då det förhindrar att vinden transporterar bort värme.

Det är lätt att tro att all värme är av godo men den tidiga vårsolen kan vara förrädisk. Då är det bra att ha större buskar eller träd som till viss del kan fungera som skydd både mot vårsol och vind. Vissa vårblommande växter kan vara fullt härdiga men ändå riskera att få sina blomknoppar bortfrusna med utebliven blomning som följd.  

Placera gärna magnolian i västerläge så att den skyddas från vårsolen som annars kan ge för tvära skiftningar i temperaturen och göra tillvaron onödigt tuff.

Västerläge för känsliga blomknoppar 

– Här kan det vara en fördel att välja ett västerläge så växterna slipper morgonsolen efter en frostnatt. Då kan blomknoppar och blommor tina långsammare och klarar sig förhoppningsvis bättre. Även planteringstidpunkten och växternas storlek har betydelse.  

– Jag har märkt att större exemplar av växter har lättare att klara sig. I många fall är höstplantering att föredra men för känsliga växter är det viktigt att man inte planterar allt för sent på säsongen. Det är bättre om växten får en lång etableringstid innan vintern kommer, säger Hans. 

Hans Sågman, 56 år. Butikschef på Blomsterlandet i Värnamo.

Odlingszon: 2 – men klarar  växter för zon 0 tack vare  zonknäckning.