Guide

Varmkompostering – så här går det till

Varmkompostering är ett enkelt sätt att på ett miljövänligt vis ta hand om hushållets köksrester – året om. Som superbonus får du en livgivande, näringsrik mylla som kraftigt höjer jordens bördighet i trädgård, odlingslådor och utekruka. Läs här om våra bästa tips för att komma i gång med din varmkompost – en naturens trollerilåda.

Till skillnad från trädgårdskomposten är varmkomposten innesluten och välisolerad. Precis som i den öppna trädgårdskomposten är det naturligt mikroliv som bryter ner resterna till mylla. Men temperaturen blir betydligt högre och processen går mycket snabbare.

Den färdiga kompostmyllan är dessutom betydligt mer näringsrik jämfört med den från trädgårdskomposten och att betrakta som ett gödselmedel. Varmkomposten tar hand om hushållets alla köksrester – det skiljer den också från trädgårdskomposten där du bara kan lägga rester som inte drar till sig skadedjur. 

På bara några månader förvandlas hushållets köksrester till näringsrik, väldoftande mylla.

Kom i gång med varmkompostering

 • Meddela kommunen att du vill börja varmkompostera. De flesta kommuner har denna anmälan som en digital tjänst. Som bonus får du av många kommuner avdrag på soptömningsavgiften.
 • Välj helst en skuggig, vindskyddad plats i närheten av huset. Gassande sol kan göra komposten för varm sommartid medan kalla vindar kyler ner på vintern. Det är också en fördel om du kan komma till med en skottkärra för effektiv tömning.
En skyddad plats från gassande sol och kyliga vindar är bästa placeringen för kompostkärlet.
 • Du kan köra i gång när som helst under året.
 • Köksrester är begärligt för många djur. Komposten måste därför vara helt innesluten, eller ha en öppen botten med ett finmaskigt, rostfritt galler. 
  Om varmkomposten har en gallerbotten placeras den på en öppen jordyta, så att mikroliv kan ta sig upp i komposten.
 • Överskottsvätska behöver kunna rinna av via någon from av dränering – om inte komposten är öppen undertill.
 • Bottna komposten med luftigt, torrt strömaterial. Du kan köpa färdigt kompostströ, eller använda det som finns till hands. Det kan vara torra löv eller barr, barkflis från kvistkvarn, rivna äggkartonger, halm, okalkad torv eller sågspån. Strömaterialet ska vara torrt och näringsfattigt, då syftet är att suga upp överskottsvätska och hålla kompostmassan lagom fuktigt och luftig. Ha strömaterialet när till hands, gärna i en hink med lock så att det hålls torrt.
Strömaterialet tillför luft och suger upp överskottsvätska från det blöta köksavfallet. En hink med lock intill komposten är en bra idé. Bild: Biolan
 • Varva nu med hushållets köksrester. Ungefär ¼ strömaterial till ¾ köksavfall är ett bra riktmärke. Blanda också in en skopa jord eller färdig kompostmylla då och då – det tillför det mikroliv som bryter ner köksresterna. När mikrolivet börjar bryta ner köksresterna alstras värme. På kompostmodeller med termometer kan man tydligt se hur tempen stiger – ibland upp mot 70 grader! 
 • Det tar mellan fem till 20 veckor att bryta ner matrester till mylla. Tiden beror på komposttyp, innehåll, väderförhållanden och hur väl du sköter om komposten.
 • Släng gärna i: Alla växtrester från trädgården och allt köksavfall från hushållet. Bokashikompost fungerar utmärkt att lägga i. Glöm inte näringsrika vätskor som dryckesrester. Se också till så att materialet är någorlunda finfördelat.

Släng inte i: citrusskal (ofta svampbehandlade, men innehåller naturligt antibakteriella ämnen, framför allt eteriska oljor, som också stör mikrolivet), aska (för högt pH och kan anrika ohälsosamma ämnen som kadmium) och kattsand. 

De flesta varmkomposter är storleksanpassade för en familj på 2-6 personer. Modeller med en termometer gör det spännande att se hur mikrolivet sätter fart på nedbrytningen och därmed alstrar värme. Bild: Biolan
 • Beroende på modell töms komposten antingen underifrån (modeller med en behållare), eller med ett helt fack i taget (modeller med två fack). För den senare varianten är ett fack aktivt, medan det andra vilar/mognar.
 • Komposten är färdig att ”skörda” när köksresterna som lagts i inte längre kan urskiljas. Myllan ska lukta gott, falla isär och vara i stort sett finfördelad. Några större bitar kan man alltid se, som benbitar, avokadoskal och äggskal. De kommer att brytas ner på sikt ute i trädgården.
 • Sommartid tömmer man när komposten är nästan full.
 • Under vintern saktar processen naturligt ner, då temperaturen sjunker. Bäst fart får man då genom att ladda komposten med mindre mängd åt gången men oftare. Öka också strösselmängden, så att fukthalten minskar och luft kommer in. Våt massa fryser nämligen snabbare. Komposten behöver också tömmas lite oftare – ungefär när behållaren är halvfull. Då kommer mer luft in i, vilket höjer temperaturen och nedbrytningshastigheten. 
  Skulle hela komposten frysa är det inte någon risk. Den kommer att tina så småningom – både mikrolivet och komposten klarar sträng kyla, även om nedbrytningen stannat upp. 
Varmkomposten puttrar på också under vintern. Bild: Biolan

Användning av kompostmyllan

Använd den färdiga myllan som näringsrik gödsel och jordförbättring i trädgård, pallkrage och utekrukor. Spara också gärna en hink mogen kompostjord att mixa in i den aktiva komposteringen.

Det mullrika (rikt på kol- och mikroliv) materialet som är resultatet av all kompostering, har en mycket positiv verkan på odlingsjordens bördighet. Förutom den näring som tillförs ökar jordens allmänna prestanda. Det beror på att mull höjer mikrolivets aktivitet som i sin tur gynnar rötternas näringsupptag. Jorden blir också mer strukturstabil och kan hålla mer vatten och näring. Allt detta sammantaget gynnar växtligheten med ökad livskraft och bättre motståndskraft mot skadedjur, sjukdomar och stress som torka och kyla.

Myllan är näringsrik och perfekt att strö ut i hela trädgården. Beroende på hur väl massan har komposterats kan den ha olika mognadsgrad. Ibland är den inte riktigt nedbruten, texturen är lite grov och man kan se skalbitar. Den behöver då myllas ner i jorden, där grövre delar snabbt kommer att brytas ner och avge växtnäring. Du kan också lägga den i en öppen trädgårdskompost för eftermognad.

Hur pass näringsrik myllan är beror på vad som lagts i komposten. Mycket grönmassa, som skalrester, ger en kväve- och fiberrik mylla men som snabbt bryts ner då kväve är snabblösligt. 
Köttrester ger en näringsrik mylla med en mer långsiktig gödslingseffekt. 

Antingen kan myllan strösslas ut eller luckras ner med en renshacka eller liknande. Bäst gödslingseffekt får du om gödseln myllas ner i jorden, då en del av kvävet annars riskerar att avgå i gasform.

Kompostmyllan kan strös ut i hela trädgården. Gödseln är stark, så hellre lite åt gången men ofta. Bild: Biolan

Vintertid vilar ju trädgården och ska inte gödslas. Lagra den nedbrutna kompostmassan i en hög, gärna täckt med en presenning eller liknande. Sprid den sedan på våren när värmen är tillbaka.

Myllan är inte lämplig till frösådd eller till sticklingar; frögroningen hämmas av näringsrik jord och späda rötter bränns.

Vanliga frågor om varmkompostering

Drar inte komposten till sig råttor och möss?

Nej, behållaren är väl innesluten. Modeller med öppen botten skyddas med finmaskigt galler.

Drar inte komposten till sig flugor?

Det kan hända på sommaren om komposten är för blöt. Täck med extra, torrt strömaterial och gärna några skopor jord. Vänd också ner ytskiktet en bit in i komposten där det är varmast. Fluglarver dör vid en temperatur strax över 40 grader.

Luktar komposten illa?

Nej inte om processen fungerar som den ska. Dålig lukt beror vanligen på att komposten är för blöt. Tillsätt i så fall mer strössel och rör runt i det översta lagret. Se också till att tömma komposten regelbundet – då kommer också luft till underifrån om du använder modeller med en behållare.

Det är mögel och svamphattar i komposten 

Det kan förekomma och ingår i det naturliga, nedbrytande mikrolivet. De försvinner efter ett tag.

Komposten är för blöt

Tillför mer, torrt strömaterial och töm kompostmassan regelbundet.

Det händer ingenting, komposteringen verkar ha avstannat 

Troligen är kompostmassan för blöt (vanligast vintertid) och det blir syrebrist. Mikrolivet förbrukar mycket syre - luckra upp den färska, övre delen, 20–30 cm från ytan, med en pinne eller liten spade då och då. Varva in mer strömaterial så att luft kommer till. 
Det kan också hända om man under en tid inte fyller på med avfall – då avstannar nedbrytningen. Mikrolivet tål både att gå ner i aktivitet och köldgrader. Nedbrytningen kommer i gång igen när man tillsätter strömaterial och åter får en jämn leverans av rester och tömmer med jämna mellanrum.

Hur fort går komposteringen?

Det beror på komposttyp, väderlek, vad som läggs i komposten och hur man sköter komposten. Optimalt tar det 5-8 veckor för resterna att omvandlas till mylla. Rikligt med torrt strömaterial och en jämn tillförsel av rester ger den snabbaste nedbrytningen.

Det är myror i komposten

Det tyder på att den är lite för torr. Ofta håller de till i nedre delen av komposten, där massan är under avkylningsfas. Men de gör ingen skada. Töm komposten lite oftare så störs deras aktivitet.

Drar inte komposten till sig sniglar?

Det är ofrånkomligt då de har ett bra luktsinne och trivs i den fuktiga, varma miljön. Strö anti-snigelmedel på marken kring komposten, eller sätt upp en snigelkant eller kopparremsa kring komposten. Plocka också för hand bort och oskadliggör dem du hittar.

Kan man lägga i sjuka trädgårdsrester och ogräs?

Det gåt utmärkt, värmen oskadliggör både sjukdomar och ogräsfrön. Undantag är parkslide, då undersökningar visat att groddknoppar och rotbitar överlever varmkompostering. 
Undvik grova kvistar som är svåra att bryta ner. Har du en fliskvarn är flisen ett perfekt strömaterial till komposten.

Finns det risk för att myllan innehåller ohälsosamma ämnen?

Man kan befara att en viss slags matavfall ger höga salthalter, då gödseln blir så pass koncentrerad. Det är därför viktigt att sprida gödseln jämnt i trädgården och hellre lite åt gången ofta än stora mängder på en gång.

Lakvattnet kan samlas upp hos en del modeller – hur använder man det?

Lakvattnet är näringsrikt och ett mycket bra gödselmedel. Det är svårt att säga hur starkt det är, det beror på vad som hamnat i komposten. Ett bra riktmärke är att blanda ¼ dl lakvatten till 1 liter vatten och använda till både prydnads- och köksväxter.
Om lakvattnet inte samlas upp kommer den omgivande jorden att bli näringsrik. Ett tips är att plantera jordärtskockor kring komposten. De bildar sommartid en fin, grönskande fond med små minisolrosor som vajar i toppen. Under vinterhalvåret kan man sedan skörda skockorna – en delikatess till soppa, gratänger och puré.