Tjuva tomater - få en bättre skörd

Kanske har du hört talas om begreppet "att tjuva tomater" och att det är något man borde göra? Vi reder ut frågetecknet och förklarar varför du bör just tjuva dina tomater.

Gallra i dina tomatplantor

Att tjuva tomatplantan innebär att man tar bort de sidoskott som växer upp i grenvecken. Detta gör man för att de just stjäl kraft och energi från plantan. Låter man tjuvarna sitta kvar blir tomatplantan väldigt tät och buskig och solen har svårt att komma åt tomaterna som ska mogna fram.

Har man många tomatplantor som står lite tätt är det också viktigt att gallra ur plantorna så att det kommer in luft och ljus på alla plantor.

Här hittar du tjuvskotten på tomater

Tjuvskotten växer alltid ut i vecket där en vanlig bladstjälk växer från stammen. Nyp försiktigt bort tjuvarna från plantan och gör det gärna ofta, så att de inte hinner växa sig så stora. När de är små är de enklare att nypa av och det är också lättare att urskilja tjuvarna. När grenarna blivit större och grövre kan det vara svårare att se vilken stjälk som är tjuven, speciellt om de sitter högt upp i plantan och bildar nya toppar.

Du behöver också veta om din tomat är en högväxande tomatsort eller om det är en mer lågväxande busk- eller ampeltomat. Busk- och ampeltomater ska nämligen inte tjuvas alls. Den här informationen brukar stå när du köper din tomatplanta eller så kan du fråga i butiken.

Tjuvarna växer ut från grenvecken, nyp av dem medan de är små.

Regelbunden skötsel av tomatplantor

Det blir en bättre tomatskörd om du ser till att regelbundet tjuva dina tomater. Men det är inte hela världen om det blir lite fel. Försök bara se till att du inte klipper av toppen på plantan som hör till huvudstammen.

Bind gärna upp dina tomatplantor redan när de är små, för att få fina raka stammar. Då blir det lättare att urskilja stammar och tjuvar. Använd vanliga blompinnar och snöre, eller smarta klämmor som finns i våra butiker. När du planterar om din tomatplanta i större kruka kan du gärna använda tomatjord, som är särskilt anpassad för just tomater.