Bekämpning av sniglar

Den spanska skogssnigeln, i folkmun ofta kallad mördarsnigel, har blivit en allt vanligare skadegörare i trädgården.

Smeknamnet har den fått av att den äter sina döda artfränder. De trivs bra i det svenska klimatet och gynnas av de senaste årens milda vintrar i kombination med fuktiga vårar. Sannolikt kommer den i takt med att vintrarna blir mildare, spridas norrut i landet. Idag finns de främst i södra och mellersta Sverige.

Jag har fått brunorangea sniglar min trädgård, vad är det?

Spanska skogssniglar! Vuxna sniglar är 7-15 cm långa, normalt brun eller brunorangea, men även mörkare (nästan svarta) och bleka individer har hittats. Sniglarna förökas sig snabbt under säsongen. Det tar endast några veckor för en nykläckt snigel att bli könsmogen. Trots detta sprids de främst med växter och växtmaterial.

Gör sniglarna någon skada?

Tyvärr har sniglarna stor aptit och äter glatt av ett stort antal växter i våra trädgårdar. Blöta eller fuktiga somrar trivs de extra bra och förökar sig kraftigt. Sniglarna kan göra stor skada, speciellt på nysatta, späda eller små plantor.

Hur kan jag bekämpa dem?

Sniglarna bekämpas främst med järnfosfat, där det finns preparat som är tillåten att använda i ekologisk odling. Den aktiva ingrediensen järnfosfat är pelleterat med ett hölje av stärkelse, socker eller andra kolhydrater som lockar sniglarna att äta pelletsen. Sniglarna får i sig järnfosfatet som ger dem en falsk mättnadskänsla, efter vilket de svälter ihjäl.

Här finns flera typer av snigelmedel.

Vad kan jag göra för att förebygga problem i framtiden?

Förutom kemisk bekämpning finns det några enkla saker som kan göras i trädgården för att missgynna sniglarna. Gräsmattan bör klippas ofta och hållas välklippt, eftersom en välklippt (kortare/torrare) gräsmatta minskar sniglarnas framfart och missgynnar äggkläckning. Det kan även vara en god idé att titta under krukor, presenningar, brädhögar och dylikt där sniglarna kan gömmas sig undan solen på sommaren och kylan på vintern. Vidare kan snigelkanter eller koppartejp hejda sniglarna framfart i t.ex. pallkragar och krukor.

Varje snigel som hindras från att övervintra är potentiellt 400 sniglar mindre nästa säsong eftersom det är så många ägg en enda snigel kan lägga. En välstädad trädgård ger generellt mindre gömställen för sniglarna och i viss mån mindre mat, det ser dessutom trevligare ut.