10 tips för att bekämpa sniglar i trädgården

Ska det bli ett snigelår i år också? Vi har samlat en lista med tips för att minska problemen.

För att ligga steget före och minska risken för angrepp i din trädgård gäller det att vara tidigt ute. Här får du 10 tips för hur du bäst angriper problemet

  • Börja leta efter sniglar tidigt på säsongen för att minska spridningen. Varje snigel kan lägga 400 nya ägg, så även om du bara plockar bort några stycken har du gjort stor nytta.
  • Lyft på stenar och håll koll på trädgårdens skuggiga och fuktigare områden, där trivs sniglarna som bäst. Städa bort lösa föremål, som brädor och dylikt, om det går, och bevaka de kvarvarande noggrant.
  • Sätt upp snigelstaket eller snigelkant runt särskilt utsatta land.
  • Bearbeta jorden så att hålrum, där äggen finns, försvinner.
  • Luckra upp jorden efter regn, så att sniglarna inte kan söka skydd bakom fuktiga jordklumpar.
  • Vattna endast på morgonen.
  • Vattna endast på plantorna och inte hela rabatten.
  • Var observant på nya växter som du tar in i din trädgård, se till att de inte har med sig några sniglar utifrån.
  • Om du föredrar att sätta upp någon form av fälla för att sedan rensa bort dem därifrån, kan du använda rutten frukt, uppblött hundmat eller odla tagetes som lockbete.
  • De bekämpningsmedel som finns påverkar snigelns matsmältningssystem så att de slutar äta och kryper ner i jorden igen.