En säker julgran - så minskar du brandrisk

En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med till exempel en ljuslåga eller ett tomtebloss.

Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld och i många fall blir det stora skador. Men det finns saker du kan göra för att skydda dig. Och slippa städa så mycket barr.

Här följer ett antal tips på hur du kan få en säkrare julgran i jul. Dessa tips är framtagna av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges räddningstjänst och Brandskyddsföreningen.

  • Såga av några centimeter av stammen när du kommer hem. Det gamla snittet blir fyllt av kåda och släpper inte igenom vatten.
  • Väck granen varsamt. Placera den gärna i svalare utrymme i en hink med vatten innan den tas in i rumstemperatur. Låt den stå i exemplevis ett garage, trapphus eller inglasat uterum i 1-2 dagar innan den flyttas in i rumstemperatur.
  • Se till att granen står i vatten HELA TIDEN.
  • Låt inte granen stå för nära element eller brasor som torkar ut den snabbare än nödvändigt.
  • Se till att ljusslingorna är hela och fullt fungerande innan du klär granen med dem.
  • Ha ALDRIG levande ljus eller tomtebloss i närheten av granen.
  • Var rädd om dig och ha en riktigt god och säker jul!