Guide

Att förodla i pluggbox

Pluggboxen är ett kompakt minidrivhus som gör det möjligt att odla 49 pluggplantor med djupa och fina rotsystem - perfekt för hemmaodlaren.

De växter som har lång utvecklingstid eller behöver mycket värme för att gro bör förkultiveras, eller förodlas som det också kallas. Det innebär att du sår dem inomhus i mindre krukor eller sålådor för att senare plantera ut dem i trädgårdslandet, i rabatten eller i större krukor. Här visar vi hur det fungerar att förodla pluggplantor i en pluggbox.

Locket på pluggboxen gör att det är lättare att hålla fuktigheten på en jämn nivå. När pluggplantorna är klara för omskolning är det lätt att ploppa upp pluggarna genom att trycka ner den övre delen av pluggboxen i den undre. Bäst resultat får du genom att samtidigt så frön av samma växtslag eller med samma utvecklingstid.

Steg 1

Ta fram din pluggbox, såjord, frön, en sprayflaska med vatten samt en fylld vattenkanna. Fyll lådan med jord.

Steg 2

Tryck till jorden lätt, med hjälp av locket på pluggboxen.

Steg 3

Så fröna jämnt, ca 1-2 frö/plugg. Täck sedan med såjord 0,5-1 cm. Observera att vissa frön är ljusgroende och ska inte täckas, läs på fröpåsen vad som gäller för just dina frön.

Steg 4

Spraya jordytan med vatten och håll sådden fuktig tills fröna börjar gro. När rötterna har utvecklats kan du vattna direkt i bottentråget.

Steg 5

Lägg på locket på pluggboxen. Locket kan sedan vridas för att reglera ventilationen. Då fröna har grott tas locket bort.

Steg 6

Låt lådan stå ljust, gärna på fönsterbrädan, eller med växtbelysning. De flesta frön gror bäst i rumstemperatur (ca 20 grader).

Foto: Nelson Garden/Annika Christensen

Steg 7

Grattis, nu har du drivit upp 49 st vackra pluggplantor som du senare kan plantera ut i trädgårdslandet, i rabatten eller i större krukor.