Guide

Förodlingens ABC - kan du alla orden?

Ser du också ut som ett frågetecken när du hör ord som perlit och hjärtblad? Och undrar om de pratar om sina barn när det nämns omskolning? Lugn, vi hjälper dig till att bli ett förodlingsproffs - här är hela ordlistan.

Bevattningsbrickor – bra att ställa plantor på inomhus, underlättar vattningen då många krukor kan vattnas samtidigt underifrån. Kombinera gärna med bevattningsmatta för jämnare fuktighet i jorden. 

Bevattningsmatta – en fuktad matta hjälper till att bibehålla en jämnare fuktighet i jorden. Klipp till passande bitar och placera i botten på minidrivhus och odlingstråg, ställ sedan krukor och odlingsbrätten ovanpå.  

Bredså – att strö ut fröer i ett odlingstråg. (Motsatsen är att så fröerna ett och ett i krukor eller odlingspluggar.) Platsbesparande i första momentet men kommer sen ta plats när fröplantorna omskolas. 

Etiketter – för att kunna hålla reda på vad som såtts och när. Skriv datum på baksidan för omskolning och utplantering för att underlätta planering av sådder till nästa år. Finns både trä- och plastetiketter i flera olika storlekar. 

Fiberkruka – finns i olika former och storlekar. Kan används i minidrivhus och odlingstråg. Krukorna passar utmärkt att så i, sätta sticklingar i men även till första omskolningen. Krukorna är tillverkade av återvunnen kartong. Hela krukan kan planteras ner i jorden och kommer då brytas ner av naturen.

Fröplanta – planta som grott ur ett frö. 

Hjärtblad – de första bladen som utvecklas på en fröplanta. Skiljer sig utseendemässigt från de blad som utvecklas senare.  

Karaktärsblad – växtens "vanliga" blad. De blad som är typiska för växten. 

Ljusgroende frö – ska inte täckas med jord, fröerna behöver ljus för att gro. Informationen hittar man på fröpåsen. 

Minidrivhus – underlättar all förodling. Det transparenta locket håller kvar fukten och höjer temperaturen en aning. Lufta när fröerna grott och ta så småningom av locket så plantorna får maximalt med ljus. Finns i många olika storlekar. 

Odlingspluggar – formpressade pluggar av såjord att använda i pluggbrätte. Kan användas till både fröer och sticklingar. Vid omskolning planteras hela jordpluggen i ny kruka, smidigt och rötterna skadas inte. 

Omskola – plantera om en fröplanta i lite större kruka i en jord med mer näringsinnehåll än såjord. Kan behöva göras flera gånger under förodlingssäsongen. Läs en längre guide för omskolning här.

Perlit - ett naturligt, vulkaniskt material som används som jordförbättringsmedel. Gör att jorden blir luftig och lucker vilket underlättar rötternas utveckling. Liknar vita, små frigolitkulor. Kan också stavas perlite.

Pluggbrätte – fylls med såjord och varje fröplanta/stickling får en egen plugg. Pluggplantan är lätt att hantera vid omskolning och rötterna skadas inte lika lätt. Finns som lösa brätten eller ihop med odlingstråg i olika storlekar, exempelvis för 14 pluggar eller 42 pluggar.

Prickla – omskola plantor i ett odlingstråg/låda med jämnt fördelat avstånd. 

Rootmaster – minidrivhus med självbevattningsfunktion och öppningsbara pluggceller för skonsam hantering av fröplantorna. Rötterna skadas inte lika lätt och etableringen i nästa kruka går snabbare. Pluggcellerna fylls med såjord och kan användas flera gånger. Bra till sådder och sticklingar. 

Stickling – del av en växt som kan användas för att få fler plantor. Vanligast är toppstickling, det vill säga den yttersta delen av ett skott. Ledstickling tar man på växter med långa rankor, till exempel murgröna. En ledstickling saknar topp. Här kan du läsa hur du tar sticklingar på dina krukväxter.

Såjord - svagt gödslad, luftig jord lämplig för sådd och sticklingsförökning. Även bra till omplantering av kaktusar då dessa är känsliga för höga näringstal. 

Toppa - översta biten av ett skott knips av. Knipsa eller klipp av stjälken precis ovanför ett blad eller bladpar. Plantan kommer nu grena sig och tillväxten på längden kommer avta. En planta kan behöva toppas flera gånger. Toppade plantor blir buskigare och producerar i slutändan fler blommor, som i sin tur ger mer frukt och bär, även om starten för blomningen försenas vid toppning. Är skottet långt vid toppning kan den delen som knipsas av användas till en stickling. 

Torvbriketter – består av sammanpressad torv. Vattna briketterna, gärna med ljummet vatten, så expanderar de till full storlek inom några minuter. Kan användas till fröer och sticklingar. Vid omskolning planteras hela briketten i ny kruka, smidigt och rötterna skadas inte. 

Vermikulit – ett kiselrikt glimmermaterial som hjälper till att hålla jorden lagom fuktig. Ett tunt lager över jorden till frösådder och sticklingar bibehåller fukten. Kan även blandas i krukväxtjord där det bidrar till att hålla jorden luftig med en jämn fukthalt. Har en skimrande yta. Kan också stavas vermiculite.

Värmematta – värme, tillsammans med fukt, gör att fröer gror snabbare och sticklingar lättare bildar rötter. Ställ minidrivhus, krukor och brätten direkt på mattan. Används med fördel från sådd tills fröerna grott och tills sticklingarna har bildat rötter. Att ha småplantor på värmematta kan ge en oönskad sträckningstillväxt, speciellt om plantorna står lite mörkt. För lite ljus i kombination med hög värme ger sträckta, gängliga plantor. Lite lägre temperatur i kombination med tillräckligt med ljus ger knubbiga plantor. 

Växtbelysning – används för att ge plantor ett tillskott av ljus. Till förodling är lampor med mycket röda och blå våglängder bra. Blått ljus ökar växternas biomassa vilket ger kraftiga plantor och rött ljus gynnar växternas rotning, sträckningstillväxt men även blomning. I LED-lampor konstrueras ljuset så det blir optimalt för växterna. 
Vid förodling är 20-30 cm ett lagom avstånd mellan växt och lampa. Är förodlingen placerad i ett fönster eller strax intill ska växtbelysningen vara tänd dagtid för att förstärka det naturliga ljuset utifrån. Saknar förodlingsplatsen tillgång till naturligt ljus bör belysningen vara tänd 12-16 timmar per dygn, och när på dygnet spelar ingen roll. 

Växtbelysningen delas in tre olika kategorier; till odling, underhållsljus och vinterbelysning som används till växter som övervintras. 

Vanliga ljuskällor avger för lite ljus av rätt våglängd och detta gynnar inte växterna.