Har du hittat småkryp i butiken? Möt våra nyttodjur

Kanske har du ha upptäckt vårt senaste tillskott i kampen mot skadedjur. Nyttodjuren ersätter kemiska bekämpningsmedel för att hålla våra växter friska och fräscha. Lär dig mer om de flitiga små insekterna.

Nyttodjur för ett mer hållbart växtskydd

Vi använder biologiska växtskydd för att hålla eventuell ohyra borta. Det handlar om nyttodjur som är skoningslöst målsökande mot specifika kryp men snälla mot både människa och miljö.

Hela trädgårdsbranschen är sedan en tid tillbaka under omställning till att bli mer hållbar. Det har bland annat lett till att man inom odlingen inte använder starka, naturfrämmande bekämpningsmedel i förebyggande syfte på samma sätt som tidigare, vilket gör att skadedjur riskerar att bli en vanligare syn.

Vi är inget undantag utan har också gått ifrån konventionella bekämpningsmedel till förmån för naturens egna raffinerade metoder. Det som är skadedjur för oss är näring för ett nyttodjur, och det är ett tilltugg vi gärna bjuder på!

Våra minsta medarbetare

Här presenterar vi några av våra små medarbetare som du kan stöta på hos oss. Säg välkommen till bladluslejonet, skinnbaggen, parasitstekeln och spinnrovkvalstret. Bara för att nämna några av de nyttodjur som ser till att hålla oönskade skadeinsekter som bladlöss borta.

Mjöllusparasitstekel (Encarsia formosa) Bild: Biobest

Mjöllusparasitstekel (Encarsia formosa)

Den här rackaren har en rätt ensidig kost. Den lever på mjöllöss, eller ”vita flygare” som de också kallas, och inget annat. Som vuxen blir den 1 mm lång så den är svår att se med bara ögat. Brukar sättas ut i förebyggande syfte. Vi får dem som svarta puppor som sitter fastklistrade på ett pappersark som de sedan gnager sig ur. Vanligast under vår-sommar.

Skinnbagge (Orius majusculus) Bild: Biobest

Skinnbagge (Orius majusculus)

Den här skinnbaggen används framför allt mot trips som den kan sätta i sig redan i nymfstadiet (innan den fått sina vingar) och som vuxen. Den vuxna skinnbaggen är svart med grå-vit-bruna sektioner på vingarna och blir upp till 3 mm lång så den går att se med blotta ögat. Skinnbaggen kan ibland även mumsa på spinnkvalster, bladlöss och ägg av vita flygare. Vi strösslar skinnbaggen i bladverket där vi misstänker ohyra.

Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimils) Bild: Biobest

Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimils)

Spinnrovkvalstret har specialkost. Den kan bara leva på växthusspinnkvalster, tetranychus urticae. Spinnrovkvalstret är rödbrunt till färgen och blir som vuxen ungefär 0,6 mm långt med relativt stora ben som effektivt hjälper den att ta sig fram. Den söker efter spinnkvalster i alla stadier och hjälper till att få bort spinn som bland annat kan drabba gurka och murgröna. Till oss levereras spinnrovkvalster i en flaska med sågspån och sedan sprider vi ut dem i bladverket.

Bladlusparasitstekel (Aphidus colemani) Bild: Biobest

Bladlusparasitstekel (Aphidus colemani)

Den här parasitstekeln ger sig gladeligen på ett 40-tal olika bladlussorter, bland annat några av de absolut vanligaste som återfinns i växthus, som gurkbladlusen Aphis gossypii och persikbladlusen Myzus persicae. Bladlusparasitstekeln levereras i form av kokonger som vi häller ut på jorden i krukorna eller direkt på bladen. Parasitsteklar används ofta förebyggande eftersom de är bra på att hitta enstaka löss. På det här sättet kan man bekämpa angrepp av löss redan innan man visste om att man hade det.

Kokong från bladlusparasitstekel (Aphidus colemani) Bild: Biobest
Bladlusgallmygga (Aphidoletes aphidimyza) Bild: Biobest

Bladlusgallmygga (Aphidoletes aphidimyza)

Gallmyggan är kvälls- och nattaktiv och söker effektivt upp bladluskolonier för att lägga sina egna ägg där. När gallmyggans ägg kläcks suger de orangeröda larverna, som är ca 5 mm långa, ut bladlössen. Ju fler bladlöss det finns, desto fler ägg lägger gallmyggan. Till oss kommer de som puppor och vi häller dem i små högar i jorden på krukorna.

Ullus-nyckelpiga (Cryptolaemus montouzieri) Bild: Biobest

Ullus-nyckelpiga (Cryptolaemus montouzieri)

Det här är en liten men väldigt glupsk nyckelpiga som äter ullöss. Den vuxna skalbaggen är 5-6 mm lång med brunorange kropp och svarta vingar men däremot utan de där prickarna som vi kanske förknippar nyckelpigor med. Larverna kan bli nästan 1,5 cm långa och är täckta av vita vaxtrådar som gör dem förvillande lika ullöss. Ullusnyckelpigans ägg placeras där ullusen har sina, alltså rätt i skafferiet för de små larverna som kan börja mumsa i sig så fort de kläckts. Både de vuxna nyckelpigorna och deras larver äter ullöss.

Guldögonslända/Bladluslejon (Chrysoperla carnea) Bild: Biobest

Guldögonslända/Bladluslejon (Chrysoperla carnea)

En glupsk larv, mellan 2 och 10 mm lång. Gömmer sig gärna dagtid men på natten äter den. Favoritmaten är bladlöss men den är inte så kinkig med maten utan kan även sätta i sig vita flygare, spinnkvalster och trips. Kommer till butiken i små celler av kartong. Vi knackar ut larverna på bladen och lämnar kvar kartongbiten bland plantorna. Vi sätter ut dem både inne i växthuset och ute på trädgårdsmarknaden om det behövs.

De olika nyttodjuren levereras till Blomsterlandet av Biobasiq.