Ta hand om rosorna inför vintern

När vintern närmar sig behöver dina rosor tas om hand lite extra för att få bästa förutsättningarna att klara vinterns köld. Här är våra tips!

Vintertäckning av dina rosor

De flesta rosor är okulerade på en annan rot. Det innebär att det finns ett förädlingsställe längst ned på plantan som måste skyddas mot vinterns kyla. För det första är det viktigt att man planterar rosorna tillräckligt djupt. Man brukar rekommendera att förädlingsstället ska sättas ca 10 cm under jordytan. För det andra behöver man kupa upp runt plantorna ytterligare på senhösten.

Särskilt viktigt är det att kupa tehybrider och andra rabattrosor. Buskrosor brukar vara tåliga, men moderna sorter, såsom engelska buskrosor kan med fördel kupas.

Du kan antingen ta befintlig jord från rabatten och bara skrapa ihop till en hög runt plantan. Men det bästa är nästan att man passar på att jordförbättra lite samtidigt och köper ny jord och lägger på runt plantorna. Man kan även vintertäcka med täckbark eller barkmull. Löv kan också fungera, men se helst till att det inte blir för blött runt plantorna. På våren skrapan man försiktigt isär täckmaterialet utan att skada plantorna.

Täck klätterrosorna

Klätterrosor som befinner sig högt ovanför markytan kan ofta vara extra utsatta för vinterns kyla. Man kan då behöva täcka över hela plantan med säckväv eller granris som sätts upp runt plantorna. Plantorna brukar vara extra känsliga på vårvintern när solen börjar värma upp plantorna.

Klätterrosor kan även behöva täckas upptill.

Övervintra stamrosor - ge dem extra skydd

På de flesta håll i vårt land, med undantag för de sydligaste delarna, klarar inte uppstammade rosor att stå utomhus under vintern utan särskilt skydd. Det enklaste sättet att ha en stamros är då att plantera rosen i en stor kruka.

Fördelen med att rosen fäller bladen under vintern är att den då inte behöver ljus och sval placering. Så fort bladen fallit kan den stå svalt i en källare eller i ett garage, men också stå på en inglasad balkong om den inte får mer än någon enstaka minusgrad.

Se till att välja en rejält stor kruka, som också tål lägre temperaturer, och jord anpassad för rosor. Rosen ska inte ha så mycket vatten över vintern, men titta till då och då så det inte blir helt torrt.