Utflyktsmål

Läckö Slott – muromgärdad köksträdgård

Högt på en udde utmed Vänerns strand reser sig det vita slottet över den gröna köksträdgården.

Det är svårt att på håll föreställa sig att innanför de tjocka murarna ligger en prunkande trädgård fylld av bland annat blommande vallmo och vinrankor. Trädgården och slottet har anor ända från 1600-talet då greve Magnus Gabriel De la Gardie var slottsherren med odlingsintresse. Idag drivs den som en museiträdgård med inspiration från De la Gardies tid. När trädgården anlades byggdes murar tillräckligt höga för att skydda mot blåsten från vattnet. Än idag är det tack vare dem som platsen är odlingsbar och trivsam.

Översikt över köksträdgården

I trädgården råder ett gynnsamt mikroklimat som får både spaljerade fikonträd och fjärilar att frodas. Blomsterrabatterna är omgärdade av formklippta buxbomsparterrer som skänker trädgården en fin struktur, även vintertid. I odlingsbäddarna samsas sallat i långa böljande rader tillsammans med kål, kantnepeta och krasse. Mitt i trädgården löper en båggång där avenbok, vinrankor och krasse skapar ett skyddande tak som leder en fram till slutet av gången, där en stilig staty står placerad som blickfång.