Utflyktsmål

Hildasholm – tidstypisk Arts & Crafts trädgård

I slutet av björkallén ligger den pampiga huvudbyggnaden som med sin vita fasad bländar det gröna landskapet.

Kanske att det var björkarnas färger på stammarna i svart och vitt som en gång i tiden inspirerade arkitekten Torben Grut till färgsättningen av huset. Han ritade Hildasholm i början av 1900-talet till Axel Munthes hustru.

Huset med dess trädgårdar ligger högt vid Siljans strandslänt inbäddad av höga tallar. Men det är inte huset som fångar den omedelbara uppmärksamheten utan det gör de formklippta granarna som står på vardera sidor om byggnaden. Några ser ut som schackpjäser medan andra som dansande kvinnor med krinolinkjolar.

Hildasholm är en tidstypisk Arts & Crafts trädgård inspirerad av det engelska trädgårdsidealet med många slutna trädgårdsrum där buskar, träd och blommor agerar konstverk. Går man den slingrande stigen som leder genom ravinen bort till brunnsträdgården möter man drakar som är utsågade ur stormfällda tallar. Besöker man däremot påfågelsträdgården är det de låga hjärtformade häckarna av spirea som utgör konstverken.