Reportage

Så skapar du en hållbar trädgård

Det pratas mycket om klimatpåverkan på global nivå. Men varför inte börja med den egna trädgården? Vi får tips från Nina Thelberg Eklund, trädgårdsarkitekt som fått pris för sitt sätt att skapa hållbara trädgårdar.

– En trädgård som fokuserar på grönska och minimerar hårda ytor är en utmärkt utgångspunkt för hållbarhet. Växterna och jorden i trädgården fungerar som viktiga kolbindare. Vid valet av växter är det bra att prioritera sorter som lockar pollinatörer och som främjar biologisk mångfald. Dessutom bör jordbearbetning hållas till ett minimum, då jorden i sig binder massa kol. 

Det är bara några av tipsen. Det är så fiffigt ordnat att träd och buskar fångar in och lagrar kol från atmosfären. De producerar också rent syre och erbjuder boplatser för fåglar som i sin tur kontrollerar skadeinsekterna. Dessutom skapar de välbehövlig skugga – särskilt efterlängtat under varma somrar – och på hösten blir de nedfallna löven ett utmärkt jordförbättringsmaterial som maskarna bryter ner på ett naturligt sätt.

Foto: Nina Thelberg Eklund

Miljömässigt hållbara trädgårdar

Nina Thelberg Eklund jobbade i reklambranschen under många år. Men det var något med reklamvärlden som skavde. Att ständigt uppmana till mer konsumtion kändes inte hållbart så hon omskolade sig till trädgårdsarkitekt bara för att upptäcka att trädgårdsbranschen inte var riktigt så “grön” som hon hade trott. Både bekymrad och triggad började hon göra egna efterforskningar för att kunna skapa mer miljömässigt hållbara trädgårdar. Via en trädgårdsutbildning i England certifierade Nina sig inom Sustainable Garden Design, hållbar trädgårdsdesign.

– Klimatpåverkan är mycket komplex och påverka alla branscher. Inom trädgårdsbranschen finns det varken tydliga riktlinjer eller enkla verktyg för att utforma klimatpositiv trädgårdsdesign. Det har därför blivit som ett kall för mig att både förstå, men även att inspirera andra om vilka material, växter och metoder som gör mest skillnad - på riktigt.

Att sträva efter 80 procent gröna "mjuka" ytor och 20 procent hårdgjorda ytor i trädgården gör att trädgården blir en mer harmonisk och ekologiskt hållbar miljö. Foto: Nina Thelberg Eklund

Efterlikna naturen

Ett led i detta var att ta fram ett eget beräkningsverktyg och numera håller hon även kurser i klimatberäkning för att sprida kunskapen för kollegor.

– För att skapa hållbara trädgårdar handlar det ofta om att efterlikna naturen och att “hålla igen”. Att begränsa markarbetet till det nödvändigaste och inte bygga om hela trädgården bara för att det är möjligt.

Att minska på hårdgjorda ytor och låta växter, buskar, träd, ängar och regnvattnet bli byggstenarna istället. Utgångspunkten är att i första hand använda återbrukat material och återvinna det som går. Till exempel, begagnad smågatsten och skiffer finns ofta att hitta på andrahandsmarknaden. Det fina är att det samtidigt håller nere kostnaderna.

Låt växterna göra jobbet, välj växter som trivs med förutsättningarna på din tomt och se om du kan köpa återbrukat material till gångar, pergola eller altan. Foto: Nina Thelberg Eklund

Trädgården behöver inte vara perfekt

Genom att utgå från de förutsättningar som finns i trädgården är mycket redan vunnet. Skötseln blir enklare och slutresultatet bättre.

– Överlag så skämmer vi bort våra växter. I skogen finns ju ingen som går och gödslar träden. På samma sätt kan det fungera för många av våra växter. Om du direktkomposterar löven i växtbäddarna, så drar maskarna ned allt i jorden och omvandlar det till näringsrik och mullrik jord – helt gratis. 

Att låta trädgården få bli lite vild och inte perfekt ansad överallt gör gott för insekter – jo, de behövs – och djurliv så att din trädgård kan skapa ett eget litet ekosystem som i sin tur kan bidra till det större gemensamma ekosystemet. Och vem har förresten bestämt att maskrosor ska betraktas som ogräs när de är så nyttiga för humlor och bin?

– Jag tror att vi skulle må bra av att ompröva vår syn på natur och trädgård. Bli lite mer tillåtande. Ett kontrollerande ideal är inte längre bra för vår planet. Med lite eftertanke och kunskap om vilka klimatvänliga val man kan göra i sin trädgård är jag övertygad om att det går att göra stor skillnad.

Några tips för mer hållbar trädgård

Låt växterna göra jobbet

Det är bra med mycket växter eftersom trädgårdsjorden, växter, träd och buskar binder atmosfäriskt kol. Alla växter producerar dessutom syre, filtrerar och absorberar föroreningar, dämpar buller från trafiken samtidigt som de fungerar som boplats åt fåglar, insekter och andra djur. Plus att växter skapar en avstressande miljö åt oss människor.

Ta vara på regnvattnet

Se regnvatten som en resurs och samla i tunnor. Ett bra sätt att minska behovet av vattning är att använda marktäckande växter eller att täckodla.

Låt gräsmattan blomma

En klippt gräsmatta upplevs som betong för ett bi eller en fjäril. För mycket skötsel av gräsmattan kan skada mikrolivet i gräset. Så spara gärna delar av gräsmattan som får en chans att blomma.

Kompostera mera

Använd naturens restdelar och kompostera så mycket som möjligt av organiska material som löv, kvistar och trädgårdsrens. Att tillföra komposterat organiskt material till jorden regelbundet är ett fantastiskt sätt att jordförbättra.

Rätt växt på rätt plats

Att acceptera din trädgård som den är, är första steget till en mer hållbar trädgård. Växter som inte är anpassade för de ljus-, fukt- och markförhållanden som finns hos dig kommer inte att bilda en välmående trädgård. Dessutom blir det bara mer skötsel som kräver mer energiförbrukning om du hela tiden försöker ändra på förutsättningarna.

Hållbara & naturliga material

Allt är inte “grönt” i trädgården. Det är klart att man vill ha fina gångar, altan, insynsskydd och annat. Välj i första hand återbrukat material. I annat fall underhållsfria material som har en miljövänlig tillverkningsprocess och behandling. Helst lokalproducerat för kortare transporter.

Skapa ett ekosystem

Hela vårt ekosystem kollapsar utan våra pollinerande humlor och bin. Välj därför växter som ger pollen och nektar under så lång tid på växtsäsongen som möjligt.

Mossa är också grönt

En ersättare till gräsmattan kan vara att låta mossa få bilda en grön mossmatta. Mossa renar luften från föroreningar. Dessutom är den grön året om.

Foto: Nina Thelberg Eklund

Fler tips till din trädgård