Bästa tipsen för att samla regnvatten

Regnvatten är en naturlig, fantastisk resurs. Det håller hög kvalitet och är en stor tillgång för kretsloppet i din odling. Läs om olika sätt att samla in denna klimatsmarta gratisgåva.

En god vattentillgång är en förutsättning för en lyckad odling. Vare sig du har en liten balkong eller stor trädgård finns smarta sätt att ta tillvara regnvattnet. Det är ett suveränt odlingsvatten, tempererat och med ett bra pH-värde.
Med ett vattenmagasin och en automatisk droppbevattning kan du också lugnt åka på semester flera veckor.

Samla vatten i tunna

Med en solcellsdriven pump kopplad till vattentunnan är bevattningen både klimatsmart och i det närmaste självgående.

Tunnan är det enklaste sättet att samla regnvatten, via hängränna och stuprör. Ett översvämningsskydd ser till att vattnet flödar genom stupröret när tunnan är fylld.

Tunnan är lätt att tömma, antingen med vattenkanna eller med tappkran. Använd gärna ett lock, det hindrar algtillväxt och törstiga djur från att drunkna.
Behöver tunnan stå en bit ifrån stupröret kan ett anslutningsset med slang monteras och flera tunnor kan seriekopplas.

Ett översvämningsskydd leder om vattnet till stupröret när tunnan är full. En avtappningskran gör tömningen enkel. Bild: Miljöcenter

Samla vatten på balkong

Balkongodlingens krukor slukar vatten. Uttorkande vindar och gassande sol ökar vattenbehovet ytterligare. På balkongen passar ett mindre kar eller en minitunna som samtidigt blir en prydnad.

Kolla bara så att tyngden är inom godkända gränser och att föreningen tillåter att du samlar in regnvatten.

Med en timer och vattensnål droppbevattning kan också balkongodlaren åka på semester. Bild: Gardena

Samla regnvatten i tank

Finns utrymme är en tank som rymmer flera kubikmeter vatten ett klokt sätt att samla vatten inför torkperioder. Det finns tankar som har en kran för utloppet – enkel att koppla till en slang.

De flesta tankar är inte direkt någon prydnad. Gräv ner, dölj med häckväxter, en trälåda eller göm tanken under altangolvet.

 

Här döljs vattenmagasinet med en enkel trälåda. En avtappningskran och droppbevattning gör vattningen enkel och vattensnål.

Samla regnvatten till växthus

Ingenstans slukas det vatten som i växthuset. Men växthustaket är också en perfekt yta för vattenuppsamling. Led gärna vattnet till en tunna eller tank inne i växthuset. Vattnet fungerar då också som temperaturregulator. Det sänker temperaturen heta dagar och strålar ut värme under den svala natten. Ett lock hindrar algtillväxt och hög avdunstning, som i sin tur minskar angrepp av bladsvampar.

Det tempererade regnvattnet är särskilt lämpligt för växtslag med känsligt rotsystem, som gurka, melon och tomater.

Samla regnvatten i damm

En öppen vattensamling är gynnsam för trädgårdens djurliv och skapar liv i trädgården. Genom att leda regnvatten via hängränna och slang får dammen ett kontinuerligt tillskott av naturligt, friskt vatten med rätt pH.

Har tomten fallhöjd är det extra trevligt att ordna en liten bäck som med en cirkulationspump ger ett porlande, livfullt inslag i trädgården, samtidigt som vattnet syresätts.

En vattenspegel gynnar trädgårdens djurliv.

Kvalitet på regnvatten

Regnvatten håller naturligt ett lågt pH på ca 5,6. I trakter med kalkrikt vatten är det en stor fördel att vattna så kallat surjordsväxter, som citrus, blåbär, orkidéer och rhododendron, med regnvatten.

Om du är orolig för utlakning av farliga ämnen från tak, som asbest i eternit, har denna fråga uträtts av Naturvårdverket. Mätningarna visar inga skadliga halter. Förklaringen är att vattnet passerar för snabbt för att hinna laka ut farliga ämnen.

Lösa partiklar från humusämnen anses däremot ha en gynnsam verkan som odlingsvatten.
Se däremot upp med tak som behandlats med mossmedel och liknande. Taket måste då sköljas mycket noga efter rengöringen, innan det tas till vara för växtodling.

Seriekoppla dina regntunnor för att kunna samla större volym av vatten på ett smidigt sätt. Bild. Miljöcenter

Så här fungerar det med regntunnor och automatiska bevattningssystem

Smarta tillbehör till din regtunna och vattentunna

Koppla in regntunnan på ett stuprör för att samla upp vattnet från taket. Du monterar enkelt kopplingen genom att såga av en del av stupröret och sätta in koppen för att koppla till slangen som går till tunnan. När tunnan blivit fylld finns det ett inbyggt överfyllnadsskydd som gör att vattnet så fortsätter ner i stupröret.

Seriekoppla gärna flera tunnor, det går åt mer vatten än vad du tror. Du kan kombinera 100-liters och 200-liters tunnor.

Att ha din regntunna på fot gör det enkelt att tappa ur vattnet, om du exempelvis vill fylla en vattenkanna. Kranen som sitter i nederkant på tunnan kan också kopplas till en trädgårdsslang genom en standardkoppling.

För att göra tunnan lite mer stormsäker kan du tänka på att förankra den i intilliggande vägg eller lägga tunga stenar i botten på tunnan. När tunnan är vattenfylld är den tung och står stadigt.

Droppbevattningssystem EcoAqua

Med ett smart bevattningssystem underlättar du skötseln av dina planteringar i krukor, växthus och rabatter. Systemet styrs av solceller och anpassar vattenmängden efter vädret - ju soligare det är, desto mer vattnar systemet. En liten pump suger upp vattnet från tunnan via tunna slangar som du sedan kopplar på munstycken som du placerar i dina krukor eller trädgårdslandet. Du bestämmer själv var på slangarna du sätter droppmustycken och kopplingar.

Se till att placera bevattningsstationen i ett soligt läge. Systemet pumpar ut vatten var 3:e timme dagtid och du kan själv anpassa hur länge den ska pumpa varje gång, och systemet anpassar sig också utifrån väderförhållandena för stunden - mer sol, mer vatten. Den vattnar inte på natten.

Själva stationen finns anpassad för olika antal krukor, och kan byggas ut med extra slangar och munstycken. Du kan koppla på ett par munstycken till utöver det som systemet är byggt för, men ska du bygga ut större så behöver du skaffa en hel station till för bästa resultat.

Ett annat smart tillbehör är en droppslang som är särskilt bra för odlingsbäddar, pallkragar och rabatter. Vattnet sipprar då ut längs med hela droppslangen och kan vattna en hel odlingsrad eller rabatt.

Ett droppmunstycke är beräknat till ungefär en 20 liters kruka, så om du har en kruka på 40 liter kan det behövas två stycken, men det beror också på vad det är för växt i krukan. En väldigt törstig växt, som en tomat, kan du till och med behöva tre stycken. Har du växter med olika behov på samma bevattningsslinga kan du anpassa med olika många munstycken i krukorna.

Genom de olika programmen i bevattiningsstationen vattnas det mer eller mindre, så att du kan anpassa till hur vattenkrävande dina växter är. Stationen laddas av solens strålar och går igång enligt de intervaller du har ställt in.

Vinterförvara ditt bevattningsystem och regntunna

På vintern tar du in själva stationen och förvarar den torrt och frostfritt. Den behöver underhållsladda minst en gång under vintern, det räcker att då plocka fram den i ljuset. Slangar och droppmunstycken kan du låta ligga kvar ute om du vill.

Regntunnan behöver du tömma helt på vatten. Skulle det vara kvar vatten i som sedan fryser till is under vintern, kan det expandera så mycket att tunnan skadas.

Kopplingen till stuprännan kan du då koppla loss från tunnan och binda upp slangen så att det inte kommer ngt vatten i den. Själva tunnan kan stå kvar utomhus året om. Se till att stänga till hålen i tunnan så att det inte samlas vatten i den på något sätt, små pluggar för hålen följer med tunnan vid köp.