Experten tipsar

Trädgårdsdesign – expertens tips för att planera din trädgård

Trädgårdsdesigner Ulrika Levin bjuder på sina bästa tips för att du ska komma i gång med att planera din drömträdgård. Här får du hjälp med att skapa en grund utifrån dina behov och önskningar, så det blir den bästa trädgården just för dig.

Det första man behöver bestämma sig för när man ska planera sin trädgård är hur dispositionen av trädgården ska se ut. I det här läget är det en fördel att vara så fri som möjligt i tanken och undvika att begränsa sig kreativt och bara utgå från steg 1 och 2 som följer här nedan.

Begränsningar kommer in så småningom ändå, det kan handla om kostnader, bygglov, granngodkännande eller byggnader och större träd som ska vara kvar. Men i de första två stegen, försök att resonera fritt även om du själv inte kan se hur allt ska lösas just där och då. Ibland kan det faktiskt vara så att man inser att ett önskemål får stryka på foten för något annat och det är också ett steg i rätt riktning, att välja eller välja bort.

Exempel på punkter att tänka på när man gör dispositionen. Skiss: Ulrika Levin

Steg 1: Funktioner i trädgården

 

Vilka funktioner ska finnas med i designen? Hur ska trädgårdens olika ytor användas och disponeras?

 • Entré och parkering är t.ex. viktiga funktionsytor som nyttjas dagligen året om. Det är det första man möts av och det sista man ser när man går, en design som uppfyller att de här ytorna är snygga och funktionella året om gör stor skillnad både estetiskt och funktionellt. Ska en eller två bilar få plats? Cyklar och soptunnor? Hur når man entrén, ska det finnas gångar från både gata och parkering eller slås det ihop till en gemensam gång?
 • Sociala ytor är också essentiella i en trädgård. Hur många uteplatser behövs? Tänk utifrån solläge, hur många personer uteplatsen ska rymma och vilken typ av möblemang som ska stå på uteplatsen. Ska någon uteplats vara under tak? Är ett utekök ett önskemål, eller en pool?
 • Övriga ytor såsom lekytor, odling och övriga byggnader som t.ex. en friggebod eller ett växthus. När det gäller lekytor, tänk på att barnens behov ändras efter ålder, en sandlåda eller gungställning kan bytas ut till något annat så småningom, undvik att placera dessa på ett sådant sätt så att de påverkar själva dispositionen av trädgården.
 • Funktioner som t.ex. insynsskydd och ljussättning. Att göra sin trädgård privat och ombonad samt minska insyn från grannar är många gånger ett prioriterat önskemål. Insynsskyddet kan placeras nära tomtgränsen men det går också att förstärka insynsskyddet mer specifikt på olika delar av tomten genom att arbeta med träd, buskar, häck och plank längre in i trädgården.

Steg 2: Rörelsemönster och nivåskillnader i trädgården

 

Hur rör man sig i trädgården och hur är tillgängligheten mellan hus och trädgård?

 • Gamla gångar kan få en annan dragning, tänk fritt och fundera på vad som vore den optimala lösningen. Tillgänglighet är a och o men det är inte alltid att likställa med den kortaste vägen mellan punkt A och B. Däremot måste det kännas naturligt och funktionellt att röra sig mellan olika platser i trädgården, det kan låta märkligt men en felplacerad uteplats eller en krånglig väg till uteplatsen kan väcka ett visst motstånd och medföra att uteplatsen faktiskt inte nyttjas så som det var tänkt.
 • Ibland handlar det om rörelsemönstret mellan hus och trädgård och hur man tar sig ut i trädgården. Kanske ska ett fönster bli en dörr i stället ut till intilliggande altan? Ute och inne hänger ihop och hur man rör sig inomhus kommer också påverka hur du når din trädgård på bästa sätt.
 • Trädgårdens nivåskillnader är det som kan vara knepigast att hantera men är samtidigt något av det viktigaste att lösa på ett snyggt och genomtänkt sätt. Nivåskillnader kan disponeras om mellan trädgårdens ytor men aldrig försvinna, de höjdskillnader som finns mellan den egna tomten och omgivande tomter eller naturmark är som det är. Kom ihåg att t.ex. markförändringar, murar och upphöjda altaner kan vara bygglovspliktiga, och/eller kräva granngodkännande, kolla med din kommun om vad som gäller.

Steg 3: Stil, form och atmosfär i trädgården

 

Vilken atmosfär vill du ha i din trädgård, hur ska den upplevas och vilken stil föredrar du? Ombonat och lummigt, stilren och stramt eller romantiskt och böljande?

 • Det finns många trädgårdsstilar att inspireras av och det kan vara svårt att hitta en röd tråd i det man gillar men det är definitivt värt att lägga tid på att fundera igenom vad det är i ett trädgårdsfoto man gillar. Linjerna? Perspektiven? Materialval på gångar och uteplats? Färg och form på växtlighet? Det gör det mycket enklare att i slutändan få till en harmonisk helhet.
  Husets arkitektur spelar absolut en roll men behöver inte nödvändigtvis bestämma vilken typ av trädgård man skapar, det går att välja inslag som bryter mot husets stil eller som inte är tidstypiska. Poängen är att få en stringens i den trädgård man skapar, att våga välja och framför allt att våga välja bort.
 • Formen i trädgården kan vara strikt med raka geometriska linjer eller böljande organiska former. Eller en blandning av båda. Kontraster kan vara effektfullt, raka linjer som möts av ett yvigt svajande gräs t.ex.
 • Känsla. En trädgård upplevs med alla sinnen, fundera på vad det är som gör att du trivs i en utemiljö och vid vilka tillfällen du njuter av att vara i trädgården. Är det när du kopplar av i loungemöbeln eller är det när du påtar i köksträdgården? Fyll din trädgård med atmosfär och känsla, det får dig att uppskatta din trädgård, inte bara för det estetiska värdet utan också för de sinnesstämningar den skapar.

Planera gammal trädgård eller anlägga ny trädgård

Här kommer Ulrikas tre bästa tips för vad man ska tänka på om man ska planera en gammal respektive ny trädgård. Vi börjar med den gamla trädgården.

Förnya den gamla trädgården

1. Trädgårdens stomme - uppvuxna träd och buskar

I en gammal trädgård finns det ofta många uppvuxna växter som t.ex. träd, buskar och häckar och i dessa växter finns många gånger ett stort ekonomiskt och estetiskt värde. Undvik att vara för snabb med att plocka bort växter utan att ha tänkt igenom varför.

Om du vill ta ner ett träd fundera först på vilka funktioner trädet ger. Insynsskydd från grannar? Välbehövlig skugga? Dränerande på grund av att trädet suger upp regnvatten? Hem för fåglar som fångar skadeinsekter som i sin tur förstör trädgårdens växter? Många gånger kan vedartade växter som träd, buskar och häck beskäras och formas om, ta hjälp av en kunnig person om du saknar kunskap. Samtidigt, en del trädgårdar har formats av förfall och bristande skötsel och då kan växter behöva tas bort helt för att skapa förutsättningar för en omformning av trädgården.

2. Trädgårdens disposition

Ha ett öppet sinne när det gäller dispositionen av trädgården. Utgå från dina önskemål och behov, inte från hur den tidigare ägaren planerat trädgården. Ingen trädgårdsägare är den andra lik och bara för att det är en uppvuxen trädgård betyder det inte att den är genomtänkt i sin disposition från början. Våga förändra det som behövs och behåll det du själv gillar.

3. Återbruk - sälj, byt, flytta växter

Gamla trädgårdar har ofta en hel del material som är intressant att återanvända eller sälja. Både hårda material som t.ex. natursten men också växter. Har du själv ingen användning av dem, låt sten och växter användas och leva vidare i någon annans trädgård.

Anlägga ny trädgård

1. Planering av nivåer - murar, trappor och slänter

Planera tomtens olika nivåer från början, gärna innan grävarbeten har påbörjats. Då kan rätt massor hamna på rätt plats redan från början vilket i slutändan sparar både tid och pengar. Många gånger höjs marken där huset ligger och nivåskillnader hanteras genom att skapa plana ytor nära huset och skarpa slänter mot tomtgräns. Dessutom används ofta kross eller sprängsten att återfylla tomten med vilket är ett sätt att hantera överblivna massor på.

Ett smartare sätt är att från början planera vilken typ av åtgärd man vill göra i sin trädgård för att hantera höjdskillnader, som t.ex. murar, trappor, slänter och terrasseringar, och hur dispositionen av tomten ska se ut, var det ska vara hårdgjorda ytor och var det ska vara planteringar. Det kostar onödigt mycket pengar att förändra en felplanerad tomt när det väl är dags att påbörja arbetet med trädgården. Större markförändringar och murar kräver dessutom ofta bygglov.

2. Börja med stommen - häckar, träd och buskar

Förutom det självklara, att anlägga de ytor man dagligen använder sig av, börja med att plantera dina stomväxter som t.ex. häck, buskar och träd och prioritera de växter som ger insynsskydd, vindskydd och inramning. På så sätt nyttjar du tiden optimalt genom att låta växterna växa till sig även om andra delar av trädgården görs i ett senare skede och trädgården får ett bättre mikroklimat snabbare.

3. Biologisk mångfald i din nya trädgård

Om du bygger nytt i ett äldre bostadsområde finns uppvuxna trädgårdar och då är det enklare att genom egen planering få till en trädgård med en rik biologisk mångfald. Bygger du i ett helt nytt bostadsområde som har marginellt med natur runt omkring får du jobba mer för att locka insekter och djur till din trädgård. En trädgård som har en stor biologisk mångfald ger dig en friskare och vackrare trädgård och en rikare skörd om du vill odla ätbart. Genom att skapa biodiversitet i trädgården kan du nyttja alla fantastiska ekosystemtjänster som naturen ger utan någon större insats från dig.

Att ta hjälp av en trädgårdsdesigner

Om du kört fast och inte får den trädgård du vill ha, anlita en trädgårdsdesigner! Att ta hjälpa av en trädgårdsarkitekt har många fördelar.

 • Du får ett helhetsgrepp för trädgården och en ritning som du kan utgå ifrån när du ska planera din trädgård, hela eller delar av den. För de allra flesta är en anläggning av trädgården en stor investering, oavsett om man vill göra det själv eller om man anlitar en trädgårdsanläggare. Poängen med att ha en ritning är att man dels kan få koll på kostnaderna och på så vis välja att prioritera vad det är man vill göra. Dels handlar det också om att slippa göra om och att göra rätt från start i stället för att hamna i ett läge där trädgården planeras utifrån något som inte är optimalt från början.
 • En trädgårdsdesigner arbetar framför allt med formgivningen av trädgården. Det handlar om att ta fram dispositionen av trädgården, trädgårdens rörelsemönster, kopplingen mellan ute och inne, konstruktioner som pergola och plank och vissa trädgårdsdesigners gör även bygglovsritningar. Det innebär att du förutom vackra växt- och materialval även får hjälp med lösningar av t.ex. nivåskillnader, rumsindelning och perspektiv i trädgården, alla viktiga delar att få koll på inför en förändring eller nyplanering av trädgården.
 • Gedigen växtkunskap. Växter är en viktig del av en trädgård och en trädgårdsdesigner jobbar med växter utifrån flera olika perspektiv vilket är värdefull hjälp för att få det gröna i trädgården att trivas och ge den känsla och stil som eftersträvas. Det blir kostsamt i längden att plantera växter på måfå.
 • En trädgårdsdesigner kan se lösningar du själv inte tänkt på och resonera kring för- och nackdelar mellan olika lösningar. Det är oerhört värdefullt och underlättar ditt eget beslutsfattande.