Zonkarta - vägledning till din växtzon

Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken växtzon din trädgård ligger.

Hitta din växtzon på kartan

Nu kan du få hjälp att hitta din odlingszon på zonkartan. Skriv in ditt postnummer så får du fram vilken zon du hör till och kan enkelt se hur gränserna är dragna.

Se den digitala zonkartan

Zon 1 finns i landets mildaste delar och zon 8 i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara.

Det är inte självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i norra Sverige. Hav och stora sjöar har utjämnande inverkan på temperaturen och klimatet brukar bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer.

Det finns också trädgårdsodlare som är ”zonknäckare”, som testar sådana växter som egentligen inte passar, men ändå kan gå, om de lokala förhållandena är gynnsamma.

Eftersom klimatet håller på att förändras kan det i Sverige exempelvis komma att innebära mildare vintrar, mer nederbörd och längre odlingssäsong. Nya växter kan trivas och flytta in i trädgårdar och parker, men det kan också skadeinsekter, svampar och andra sjukdomar.

I praktiken varierar klimatet mycket inom en odlingszon, och som trädgårdsägare kan man dessutom påverka en hel del själv. Kartan gäller endast för vedartade växter, som träd, buskar, rosor, fruktträd och klängväxter. För perennernas härdighet eller övervintringsförmåga används ett annat system där skyddat läge och väldränerad växtplats är viktiga faktorer. Zonkartan är ändå en bra vägledning som kan ge en uppfattning om odlingsförutsättningarna.

Kartan upprättades ursprungligen för att hjälpa äppelodlare med härdighetsanvisningar. Läs mer om zonkartan på www.svensktradgard.se.

Källa: Riksförbundet Svensk Trädgård

Läs mer om att hitta rätt växt till rätt plats

Perenners förmåga att övervintra – gruppindelning

För träd och buskar finns den klassiska zonindelningen över landet. Motsvarigheten för perenner bygger på växtplatsens förutsättningar. Vi reder ut hur det fungerar.

Välja häck och plantera häck – tips och råd

Att plantera en häck är inte svårt, men det finns en del att tänka på när det kommer till att välja häck, och vilken häck som är bäst just för dig. Vi hjälper dig med några bra frågeställningar.

10 favoritrosor från norr till söder

Vi älskar rosor och det verkar vi inte vara ensam om. Vi har sammanställt topplistor för våra mest sålda rosor, uppdelat på växtzon. Här är resultatet!

Perenna växter för norra Sverige – Underbara Clara tipsar

Våren för en trädgårdsälskande västerbottning kan vara en utmaning. Clara tipsar om återkommande blommande växter som passar fint i rabatten.

GuideFruktträdens olika grundstammar

De flesta fruktträd består av två delar, en fruktsort och en grundstam. Grundstammen bestämmer trädets storlek och härdighet. Andra egenskaper är när trädet börjar bära frukt och hur gammalt trädet kan bli.

Fruktträd som passar norra Sverige

En trädgård behöver fruktträd för att vara komplett. Och bor du i norra Sverige finns det bra och härdiga sorter att välja mellan. Det finns faktiskt sorter som är härdiga upp till zon 7.