Torvfri jord - vi utvecklar produkter för framtiden

Blomsterlandet ersätter nu torv med fibermull i vårens nya planteringsjord, tack vare ett samarbete med återvinningsföretaget Stena Recycling. Träfibern är en restprodukt från pappersindustrin som nu kan tas tillvara som livskraftig jord i trädgården.

Basingrediensen i de jordpåsar du hittar i trädgårdsbutikerna har historiskt sett varit torv, en råvara som är perfekt för odling men som ifrågasätts allt mer av klimatskäl. Vi är nu stolta över att lansera en ny jordprodukt – torvfri planteringsjord.

- På Blomsterlandet vill vi ta fram hållbara produkter för framtiden. Med vår nya träfiberbaserade jord visar vi att det går att göra skillnad, säger Fredrik Östergaard, som är ansvarig för produktutveckling av jordar hos Blomsterlandet.

Den nya jorden är resultaten av ett samarbete mellan Blomsterlandet och återvinningsföretaget Stena Recycling. Båda företagen ingår i Stenasfären och påbörjade projektet för några år sedan. Stena Recycling ville hitta ett nytt sätt att använda träfibern som tidigare bland annat använts som ytskikt på deponi. Samtidigt letade Blomsterlandet efter möjliga alternativ till torv.

- Den enes ”problem” blev den andres lösning. Det är ett konkret exempel på cirkularitet som det pratas så mycket om. Att hitta former för att använda resurser ytterligare ett varv är en klimatmässig vinst. Att vi dessutom kan minska mängden torv i våra jordprodukter är ytterligare en fördel, säger Fredrik Östergaard.

Vad består den torvfria jorden av?

Alla ingredienser är naturliga. Träfibern, som är en restprodukt från svensk pappersmassaindustri, blandas med mullrik trädgårdskompost. Blandningen får sedan mogna under några veckor. Resultatet blir en fibermull som gynnar förekomsten av mikroliv. Slutligen tillsätter vi gödsel och barkmull.

Hur ska då den torvfria jorden användas? Den passar för trädgården - vid plantering av buskar, träd och perenner. Som jordförbättring tillför den torvfria jorden organiskt material, mikroliv och näring till befintliga odlingsland och rabatter.

Den torvfria jorden är planerad att nå Blomsterlandets butiker under vecka 12 (21-27 mars). Den är packad i 40-litersäckar och priset blir 59,90 kronor/säck.

Naturliga ingredienser

  • Sammansatt av 100% återvunnet svenskt material.
  • Utmärkt till jordförbättring och plantering av buskar, träd och perenner i trädgården.
  • Helt torvfri.
  • Innehåller träfibermull, en återvunnen produkt, som när den komposterats får egenskaper som påminner om torv.
  • Innehåller trädgårdskompost för ett rikt mikroliv.
  • Innehåller barkmull som ger luftighet och struktur.
  • Gödslad med naturgödsel (hönsgödsel).
  • Rekommenderas inte till plantering i kruka då fibermullen inte har lika goda vattenhållande egenskaper som torv. På grund av pH-värdet kan vi inte rekommendera den till surjordsväxter som blåbär och rododendron. Där erbjuder vi andra specialjordar.

Varför hönsgödsel?

Vi har medvetet valt att inte tillsätta mineralgödsel utan istället valt hönsgödsel från svenska gårdar. Det gör att den torvfria jorden är något mildare i styrkan men samtidigt har den en bättre långtidseffekt.
Vi vill passa på att nämna att det hönsgödsel vi använder kommer från Södra Århults Torv, som inte innehöll några spår av ämnena klopyralid eller aminopyralid enligt senaste rapporten från Fritidsodlarnas riksförbund (FOR).

Varför trädgårdskompost?

Trädgårdskomposten i produkten kommer från svenska trädgårdar. Den samlas in och besiktigas på Stena Recyclings återvinningsstationer. Trädgårdskomposten blandas in med fibermullen för att driva på komposteringen, som pågår i ungefär ett år. Trädgårdskomposten tillför också organiskt material och främjar mikrolivet i slutprodukten.