Gullranka - skötsel och tips

Där gullrankan växer naturligt uppför den sig som en klätterväxt, ja till och med likt en lian. Hemma i våra fönster utnyttjar vi växtsättet och låter rankorna hänga fritt från en ampel eller så får de inrama ett fönster som en vacker gardin.

Gullranka, Epipremnum aureum, måste man ända säga tillhör de lättskötta växterna. Som krukväxt blommar den inte, eller i alla fall väldigt sällan, men bjuder i stället på frodig grönska. Plantorna kan med fördel placeras i höga krukor eller i amplar där rankorna kan hänga fritt. Men det går precis lika bra att låta rankorna klättra runt ett växtstöd, som till exempel en mosstock. Prova även att låta gullranka slingra sig runt ett fönster, akta bara så att luftrötterna inte får fäste i tapeten och gör märken.

Det finns många olika sorter av gullranka där bladens mönster, färg och, i viss mån, storlek varierar. Bladen är oftast marmorerade i gult och grönt eller i vitt och grönt. Men det finns även väldigt dekorativa sorter med ljust helgröna, nästan limefärgade, blad.  

Var trivs gullranka?

Bladen hos gullranka indikerar ganska snabbt om placeringen blivit fel. Vid för mörk placering, kan vara en bit in i rummet där ljuset avtar eller i ett norrfönster, blir de brokiga bladen mer gröna än tvåfärgade. Och placeras växten för soligt blir bladen snabbt bleka och färglösa. Gullranka trivs bäst på ljus växtplats, skyddad från de allra skarpaste solstrålarna.

Skötselråd för gullranka

Låt jorden som gullrankan står i torka upp lätt mellan vattningarna. En lätt fuktig jord är att föredra. Tillsätt halv dos krukväxtnäring i vattnet från vår till höst och resten av året samma svaga dos fast då bara en gång per månad.

Plantera om gullranka

Eftersom gullranka har ett relativt fint och inte så starkt rotsystem räcker det med att omplantera den vartannat år. Detta görs med fördel om våren när vi får längre dagar och ljusets återkomst gör att alla växter sätter fart igen. Behövs det så välj också en storlek större kruka. Äldre exemplar av gullranka kan omplanteras mer sällan. Tänk på att välja en krukväxtjord av bra kvalité, somom vår egen blomjord eller yrkesodlarjord för krukväxter

Gullrankan kan bindas up mot ett växtstöd, som en mosstock.

Förökning med sticklingar

Gullranka förökas med sticklingar. Lättast är det med så kallade ledsticklingar. Ledsticklingar är ett bra sätt att få många sticklingar av växter som har långa rankor. Välj ut en ranka och skär av.  Skär av toppen på rankan och kasta, oftast är den här biten för tunn för att användas som stickling. Dela sedan rankan i bitar, ett par, tre blad på varje ledstickling räcker fint.

Sätt sedan tre, fyra ledsticklingar tillsammans i en kruka med fuktig jord. Eftersom gullranka lätt bildar luftrötter kommer sticklingarna också ha lätt för att bilda rötter. Alternativt kan sticklingarna först sättas i vatten och sen planteras i jord så fort rötterna är synliga. Gullranka förgrenar sig dåligt så ett tips är att sätta flera sticklingar i varje kruka för att få en buskig och fyllig planta.