Kampen mot plasten - hållbar produktion

Som kund märker du förmodligen inte av det intensiva jobb som sker med att minska plast­förbrukningen. Det är framför allt innan varorna når ut i butiken som jobbet sker. Välkommen in bakom kulisserna hos butiken i Kungsbacka.

Vi befinner oss ute på lagret i butiken i Kungsbacka, strax söder om Göteborg. Butikschefen David Rydberg pekar på en låda med fredskallor från Nederländerna.

– Numera kommer de alltid i papplådor. Förut var det plast, säger han. Intill honom står en låda med begonior från Mäster Grön. Tidigare var det i många fall plast runt varje enskild växt. Nu räcker det med ett svep av plast kring lådan eller containervagnen. Att dra ner på plastförpackningar runt växterna har länge funnits på David Rydbergs önskelista. Från början handlade det mycket om att det tog tid att packa upp. Idag är det miljön som är i fokus. Men arbetet är långtifrån färdigt. Han plockar upp en inplastad vit orkidé ur en låda:

– Den här skulle också kunna packas in i papplåda utan plast runtom. Samtidigt är det inte riktigt så enkelt som att utan vidare ta bort plasten runt alla växter.

Fredskallor i brette av papper.
Begonior med plastsvep runt brettet.

Svinn är också miljöpåverkan

– Man får inte glömma att svinn – i form av kasserade växter – också är en form av miljöpåverkan. En del växter kan vara bra att ha kvar i individuella plast förpackningar. Annars riskerar de att skadas.

När växter måste kasseras innebär det att de skördats, transporterats och gett upphov till avfall, vilket påverkar miljön utan att de kommit till nytta. Vi förflyttar oss en liten bit inne på lagret. På en containervagn samlas de senaste dagarnas skörd av tomma plastlådor som växterna står i under transporten, i väntan på att hämtas upp för återanvändning. En del plast komprimeras för att sedan kunna återvinnas. Plasthinkarna som snittblommorna transporteras i skickas till återvinning.

Några tidigare steg i kampen mot plasten:

  • Vi skickar tillbaka omkring 80 procent av de plastbrätten som växterna levereras i till Nederländerna, där de kan återvinnas.
  • Vi använder en allt högre andel växtbrätten av papp istället för plast.
  • Mängden plast runt växterna vi köper in från våra odlare har minskat. Odlarna är idag mer restriktiva när det gäller att svepa containrarna i plast.
  • Vi har gått över till en något tunnare plast runt de snittblommor som levereras i buntar.
  • Plasthinkarna som snittblommor levereras i återvinns.
Plastbretten komprimeras i en maskin för vidare transport till återvinning.

Det går lika bra med papp

2020 års stora projekt när det gäller att minska användningen av plast har varit en genomlysning av de plastemballage, eller små plastpåsar, som finns runt många krukväxter. De finns där för att underlätta hanteringen av växterna och för att skydda dem. Men behövs de verkligen? Och måste de vara av plast? Det har vi testat under året.

  • Vi har utvärderat alternativa plaster men bedömt att de inte är tillräckligt stadiga.
  • Emballage i papp visade sig klara våra tester med utmärkta resultat. Alla azaleor vi har sålt sedan i september har varit förpackade i pappemballage istället för plast.
  • Glädjande nog visade testerna att merparten av de krukväxter som av tradition brukar förpackas i stödemballage faktiskt klarar sig utan. Vi bedömer att ett tiotal sorter behöver stödemballage och här kommer vi att ersätta plast med papp.

Fasar ut svarta plastkrukor

Under året började vi ställa krav på våra odlare att de ska fasa ut sina svarta planteringskrukor i plast till förmån för grå och bruna eftersom de kan återvinnas istället för att brännas när våra kunder lämnat dem till plastinsamlingen. Det kan ta något år innan utfasningen är helt klar eftersom vissa växter i produktion redan planterats i svarta krukor. Men nu är vi på väg i rätt riktning med plastkrukor som går att återvinna.