Hjälp bina i din trädgård

Vi kan tacka våra bin för maten. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar. Men tyvärr är bina hotade på flera sätt.

Olika sorters giftiga bekämpningsmedel och miljöförändringar, som att det gamla småskaliga odlingslandskapet försvunnit, slår också hårt mot bin genom att många sorters blommor minskar. Det finns för lite blommor och variation i odlingslandskapet. Men de trivs bra i många trädgårdar och där kan du hjälpa dem genom att erbjuda husrum och växter som de gillar!

3 enkla sätt att hjälpa vildbina och andra pollinerare

1. Fixa en blomplantering - mums för bin och andra pollinerare

Planterat en kruka med växter som pollinerarna kan hämta nektar och pollen ur. Populära sommarblommor och perenner som går fint att plantera i kruka är t.ex. ampelskära, heliotrop, blomstertobak, höstflox, rosenflockel, jätteverbena, lavendel, rudbeckia, kärleksört, fackelblomster, fjärilsblomma, chokladblomma, isop, praktröllika, kaprifol, syrenbuddleja och olika ängsblommor.

Plantera helst flera växter tillsammans, det gör det lättare för pollinatörerna att hitta rätt. De tycker om soliga och vindskyddade platser, så plantera dina växter i ett soligt läge. Ett grunt fågelbad ger dem en möjlighet att dricka varma dagar.

2. Sätt upp ett bihotell – fixa ett eget eller köp ett färdigt

Dagens vildbin har svårt att hitta någonstans att bo. Du kan hjälpa bina genom att bygga ett bihotell där vilda bin kan flytta in. Avsågade bambupinnar är en utmärkt boplats för solitärbin. Du kan givetvis sätta upp både ett köpt insektshotell och ett egentillverkat bihotell. Lycka till!

Har du ett vildbihotell redan eller kommer du sätta upp det? – Rapportera ditt vildbihotell
På Naturskyddsföreningens webbplats www.bivanlig.nu kan du rapportera ditt vildbihotell. Resultaten är värdefulla för forskningen för att hjälpa vilda bin. Du kan också se kartan över alla bihotell runt om i Sverige. Fantastiskt!

3. Bygg ett bihotell

  • Du behöver: Bambupinnar, ca 15 cm långa. Minst 7 per hotell. Snöre, ca 1 m per hotell.

Knyt snöret så att bambuknippet håller ihop. Knyt tillräckligt hårt så att bambupinnarna inte ramlar ut.

Hitta en lämplig plats för hotellet. Platsen ska helst ha rikligt med blommande växter inom 50 meters radie. Hotellet ska synas och få sol delar av dagen, men inte sitta väldigt utsatt för vind och regn.

Bambupinnar i olika storlekar finns att köpa i Blomsterlandets butiker.

Fixa en bivattnare

Hårt arbetande bin behöver dricka vatten då och då, men de är inte alltid de hittar till en grund och säker vattenkälla. En naturligt litet vattenhål till trädgårdens bin och övriga pollinerare gör du enkelt själv.

Ett grunt fat med vatten fungerar utmärkt. Lägg gärna några stenar eller kulor i fatet så att bina har något att landa på när de ska ta sig en slurk.

Kort bifakta

Det finns cirka 270 olika arter vilda bin i Sverige, en tredjedel är hotade OCH MINSKAR.

Olika sorter bin

Honungsbin är binas kändisar. De är många och lever i bikupor, ca 50 000 bin bor tillsammans. Men det finns många olika sorters bin och flera arter lever faktiskt ensamma, de solitära bina. De tillverkar inte honung, men är mycket viktiga för att befruka våra växter.

Honungsbin kan flyga flera kilometer från bikupan i jakt på blommor. Solitära bin håller sig inom något hundratal meter från boet. Det betyder att om du lyckas få solitärbin att trivas i din närhet får du små trädgårdsmästare som hjälper dig att få mer frukt och grönsaker!

Tack för honungen

För att fylla en honungsburk krävs 5 miljoner blomsterbesök! Ge bina en tacksamhetens tanke när du tar en klick honung.

Tema
Odla för pollinatörer

Här har vi samlat tips från våra experter och listor över vilka växter som är extra bra för våra pollinatörer. Lär dig mer och fyll dina rabatter med surrande bin och vackra fjärilar.

Läs om pollinatörer