pH-värde - vad är det?

Ofta står det i samband med växter angivet, vilket pH-värde som är bäst för växten. Vad menas med det?
  • pH-talet är ett mått på jordens kemiska surhetsgrad, mätt i en skala på 1 till 14 med 7 som neutral jord.
  • De flesta trädgårdsväxter trivs med pH på mellan 6 och 7.
  • En jord, som håller högre pH-tal än 7 innehåller med säkerhet mycket kalk, medan en som håller ett pH-tal under 7 är troligen en torvjord.
  • De flesta växter kan växa men trivs förmodligen inte särskilt bra i vilken av jordarna som helst. Surjordsväxter, som är kalkskyende, bör få växa i kemiskt sur jord med ett pH-tal på 5.0 – 5.5.
  • Om pH-talet är för högt, kan surjordsväxter inte tillgodogöra sig en del för dem viktiga näringsämnen även om de finns i tillräcklig mängd i jorden.
  • Att göra en basisk jord sur är inte lätt, du får helt enkelt byta jord och plantera växterna i specialjord som t ex rododendronjord eller i ogödslad torv, okalkad kompost eller liknande.
  • Det är lättare att göra en sur jord basisk – du tillsätter helt enkelt kalk till den och höjer på så sätt pH-talet.
  • Ett sätt att hålla jorden neutral med pH –värde mellan 6 och 7 är att kontinuerligt fylla på med organiskt material som mull och kompost, som maskar av olika slag har hjälpt till att förvandla till perfekta jordförbättrare.
  • I våra butiker finns det enkla pH-mätare, som du kan använda, om du vill ha kontroll på pH-värdet i din trädgårdsjord.