pH-värde - vad är det?

Ofta står det angivet på växter vilket pH-värde som är bäst för växten. Vad menas med det? Vi reder ut begreppet.
 • pH-talet är ett mått på jordens kemiska surhetsgrad, mätt i en skala på 1 till 14 med 7 som neutral jord.
 • De flesta trädgårdsväxter trivs med pH på mellan 6 och 7.
 • En jord som håller högre pH-tal än 7 innehåller med säkerhet mycket kalk, medan en som håller ett pH-tal under 7 är troligen en torvjord.
 • De flesta växter kan växa men trivs förmodligen inte särskilt bra i vilken av jordarna som helst. Surjordsväxter, som är kalkskyende, bör få växa i kemiskt sur jord med ett pH-tal på 5.0 – 5.5.
 • Om pH-talet är för högt, kan surjordsväxter inte tillgodogöra sig en del för dem viktiga näringsämnen även om de finns i tillräcklig mängd i jorden.
 • Att göra en basisk jord sur är inte lätt, du får helt enkelt byta jord och plantera växterna i specialjord som t ex rododendronjord eller i ogödslad torv, okalkad kompost eller liknande.
 • Det är lättare att göra en sur jord basisk – du tillsätter helt enkelt kalk till den och höjer på så sätt pH-talet.
 • Ett sätt att hålla jorden neutral med pH –värde mellan 6 och 7 är att kontinuerligt fylla på med organiskt material som mull och kompost, som maskar av olika slag har hjälpt till att förvandla till perfekta jordförbättrare.
 • Det finns enkla pH-mätare att köpa. Den hjälper digfå mer kontroll på pH-värdet i din trädgårdsjord.

Exempel på växter som trivs i surjord:

 • Rododendron
 • Azalea
 • Blåbärsbuskar
 • Ljung
 • Hortensia
 • Japansk lönn
 • Magnolia