Varukorgen

Det finns inga produkter i din varukorg.
Summa: 0:-
Läsvärt

Gödsel och näring


Det är inte lätt att hitta rätt i djungeln av gödsel och näring. Det finns en mängd olika varianter som används till olika växter på olika sätt - allt på grund av att kunna ge det absolut bästa till varje planta. Men det finns också de medel som generellt fungerar för de flesta växter, som då har ungefär lika krav. Läs vidare för mer information om våra olika gödsel-och närings produkter.

Blomsterlandets Trädgårdsnäring

Sammansatt så att den täcker trädgårdsväxternas olika behov.

Den är rik på kväve, som ger god tillväxt och frodig grönska.

Den innehåller fosfor, som befrämjar blomning och fruktsättning

Den innehåller kalium, som ger starka stjälkar och ett kraftigt rotsystem

Den är utan klor och kalk och passar därför även till kalkskyende växter.

 

Passar bra till

 • växterna i kökslandet
 • växterna i rabatterna
 • växterna i balkong- och fönsterlådor
 • växterna i stora krukor och urnor utomhus

 

Blomsterlandets Krukväxtnäring

Denna näring är sammansatt av alla de viktiga näringsämnen, som krukväxterna behöver för att trivas, växa och blomma rikligt.

Den är utan klor och kalk och passar därför även till kalkskyende växter, surjordväxter som

azalea, kamelia, gardenia, kaffeplanta, och flera med dem.

Den är rik på kväve, som ger god tillväxt och friskt gröna blad.

Fosfor befrämjar god knoppsättning och rik blomning.

Kalium ger växten starka stjälkar och ett kraftigt rotsystem.

Mikronäringsämnen är tillsatta och förutom dem innehåller näringen till blommande krukväxter 7% kväve, 3% fosfor och 6% kalium.

Till gröna växter är de siffrorna 7% kväve, 1% fosfor och 5% kalium.

 

Passar bra till

 • blommande krukväxter
 • bladväxter, gröna växter
 • balkong- och fönsterlådor
 • stora utekrukor och urnor

OBS! Följ dosersingsanvisningarna noga.

 

Blomsterlandets Benmjöl

Ett organiskt, långtidsverkande gödselmedel och jordförbättringsmedel. Högt näringsvärde, rikt på fosfor, som både befrämjar blombildning och fruktsättning och dessutom påverkar jordens bakterieliv, så att rötterna blir kraftiga.

Benmjöl är rikt på kväve, som ger plantorna god tillväxt och frodigt, grönt bladverk.

Benmjöl avger näringen långsamt och jämnt och risken för övergödsling är minimal.

Benmjöl ska myllas ner i jorden.

 

Passar bra till

 • lökväxter av alla slag
 • klematis, som bättre står emot angrepp av mjöldagg och svampsjukdomar
 • bärbuskar
 • växterna i kökslandet
 • alla växterna i rabatten

 

Blomsterlandets Rosgödsel

Rosgödsel är ett organiskt och mineraliskt fullgödselmedel.

Det innehåller alla de näringsämnen och mikronäringsämnen, som är viktiga för rosorna och som de behöver för att växa rejält och blomma rikligt.

Rosgödsel är väl sammansatt och verkar jämnt och under lång tid.

Gödsla på våren och efter den första blomningen.

Förhållandet kväve, fosfor, kalium är 8 – 3 – 9.

 

Passar bra till

 • rosor friplanterade i rabatt
 • rosor planterade i stora krukor och urnor
 • miniatyrrosor i sommarplanteringar

 

Blomsterlandets Rododendrongödsel

Rododendron är en surjordsväxt, den är kalkskyende. Den planteras i kalkfattig jord och bör gödslas med kalkfattig näring för att kunna tillgodogöra sig alla för växten viktiga näringsämnen. Den här näringsblandningen är sammansatt så att buskarna både växer kraftigt och blommar rikligt. Den innehåller både makro- och mikronäringsämnen och förhållandet mellan kväve – fosfor – kalium är 11 – 2 – 5.

Gödsla tidigt på våren och sedan efter blomningen.

 

Passar bra till

 • rododendronbuskar
 • utomhusazaleor
 • andra surjordsväxter som till exempel ljung och blåbär.

 

Blomsterlandets Långtidsverkande näring

Detta är en näring, som innehåller alla näringsämnen, som växterna behöver under växtperioden.

Näringsämnena är inkapslade i ett poröst, lättupplösligt hölje, som löses upp först när jordens fuktighet och temperatur är den rätta. Den löses upp i jämn takt och under lång tid, så risken för brännskador på rötterna är minimal.

Både makro- och mikronäringsämnen ingår.

Förhållandet mellan kväve – fosfor – kalium är 11 – 4,8 – 15,8.

 

Passar bra till

 • balkong- och fönsterlådor
 • stora krukor och urnor
 • alla slags växter utomhus

OBS! Överdosera inte – följ anvisningarna!

 

Blomsterlandets Orkidénäring

Orkidénäring är en specialnäring, ämnad för först och främst orkidéer, som ställer särskilda krav på näringen. I den ingår både makro- och mikronäringsämnen och förhållandet mellan kväve – fosfor – kalium är 5 – 5- 5.

 

Passar bra till

 • alla epifytiska orkidéer
 • porslinsblommor
 • ananasväxter
 • andra epifytiska växter.

 

Blåkorn

Ett klorfritt fullgödselmedel, som på grund av sin allsidiga sammansättning anses vara ett idealiskt gödselmedel för hela trädgården.

Förhållandet mellan kväve – fosfor- kalium är 12 – 5 – 14.

 

Passar bra till

 • nyanläggning av gräsmatta
 • uppvuxen gräsmatta
 • rosor
 • rabatter
 • blomsterlök
 • köksväxter och potatis
 • fruktträd och bärbuskar
 • jordgubbar
 • blomsterlådor

 

Weibulls Gräsmattegödsel mineral

Ett näringsmedel, en mineralgödsel, som är förstärkt med Plus Mineral. Råvaran till den är basalt, som är en bergart rik på mineraler och särskilt på kisel.

Weibulls Gräsmattegödsel mineral ökar rotbildningen hos gräset, som därmed får en mer effektiv näringsupptagning och alltså växer kraftigare, bildare en tätare gräsmatta.

Garden mineral befrämjar rotbildningen även på andra växter.

Garden mineral gör att de viktiga näringsämnena inte urlakas till grundvattnet utan stannar i jorden under flera års tid.

Förhållandet kväve – fosfor – kalium är 17 – 4 -11.

 

Passar bra till

 • först och främst gräsmattan
 • även alla andra växter i trädgården.

 

Blodmjöl

Blodmjöl är torkat blod i pulverform, som är både ett gödselmedel och ett avskräckningsmedel. Det har nämligen en lukt, som kan avskräcka rådjur, hare, kanin och andra djur från att gnaga på växterna i trädgården.

Blodmjöl är näringsrikt och innehåller 14 %  kväve, är snabbverkande och stimulerar tillväxten.

 

Passar bra till

 • alla växter i trädgården
 • att hålla skadedjur på avstånd

 

Hönsgödsel

Hönsgödsel är ett naturgödselmedel. Gödseln är pelleterad för att vara lätthanterlig och lätt att sprida och för att lukten ska reduceras.  Hönsgödsel är mycket näringsrik och innehåller även magnesium, som bygger upp växternas klorofyll.  Förhållandet kväve – fosfor –kalium är

4 – 1,5 – 2 och kvävet är mycket lättlösligt.

Sprid som den är och mylla ner eller lös upp i vatten och vattna ut för snabbare effekt.

 

Passar bra till

 • grundgödsling inför odlingsperioden
 • växterna i kökslandet
 • växterna i övriga trädgården.

 

Perenngödsel

Perenngödsel innehåller 82 % organiska ämnen, hönsgödsel, benmjöl, potatisstärkelse, urea mm. Både magnesium och mikronäringsämnen är tillsatta. Den är rik på kväve och kalium, som befrämjar tillväxten, knoppsättningen och därmed blomningen.

Förhållandet kväve – fosfor – kalium är 6 – 2- 7.

 

Passar bra till

 • de perenna växterna i rabatt och stora krukor.

 

Potatis – och grönsaksgödsel

Innehåller mycket kalium, som minimerar sjukdomsangrepp och därmed ökar skörden.

Blandningen består till 70% av organiska ämnen, hönsgödsel, potatisstärkelse, urea. Magnesium, som bfrämjar klorofyllbildningen, är tillsatt. Förhållandet

kväve – fosfor – kalium är 6 – 3- 8.

 

Passar bra till

 • potatislandet
 • trädgårdens grönsaksland.

 

Bärgödsel

Bärgödsel innehåller mycket kalium, som befrämjar fruktsättningen, ger godare bär och håller plantan frisk, gör den motståndskraftig mot svampsjukdomar.

Den innehåller 89% organiska ämnen som hönsgödsel, benmjöl och potatisstärkelse. Magnesium är tillsatt för att öka klorofyllbiuldningen.

Förhållandet kväve – fosfor – kalium är 3,5 – 2 – 7.

 

Passar bra till

 • trädgårdens alla bärbuskar.

 

Barrväxtgödsel

Ett långtidsverkande gödselmedel, som består av 94 % organiska ämnen som hönsgödsel, benmjöl, potatisstärkelse och urea. Magnesium är tillsatt för att öka klorofyllbildningen. Gödseln skapar ett aktivt mikroliv och ger ett välbalanserat näringstillskott. Ökar tillväxten och vinterhärdigheten.

Förhållandet kväve – fosfor – kalium är 5 – 3- 1,5.

 

Passar bra till

 • alla slags barrväxter.

 

Stroller Mossa

Ett specialgödselmedel för gräsmattan, som innehåller makronäringsämnen samt järn och magnesium, som befrämjar gräsets grönska. Dessutom är tillsatt mossbekämpningsmedel, baserat på väl förmultnad torv.

Förhållandet kväve – fosfor – kalium är 9 – 1 – 3.

Stroller mossa gödslar gräset och bekämpar samtidigt mossan.

 

Passar bra till

 • gräsmattor

 

Stroller Kombi

Ett specialgödselmedel för gräsmattor i hemträdgårdar. Det innehåller makronäringsämnen, magnesium och järn, som befrämjar gräsets grönska, samt ogräsmedel, baserat på granulerad, väl förmultnad torv.

Vid regn eller vattning ger gödseln snabbt en frisk och grön gräsmatta. Bekämpar samtidigt ogräs, som försvinner inom 2-3 veckor.

Stroller Kombi har god effekt mot bl a maskros, groblad, och klöver. Däremot inte mot t ex veronika.

 

Passar bra till

 • gräsmattor i hemträdgårdar.

 

Kornad kalk

Dolomitkalk är en naturprodukt med högt magnesiuminnehåll. Magnesium befrämjar tillväxten av växternas klorofyll. Kalken är ett jordförbättringsmedel, som höjer pH-värdet och ökar den biologiska aktiviteten, vilket leder till en god jordstruktur och luftigare jord. Om jorden har rätt pH-värde ökar växternas förmåga att ta upp näringsämnena.

Den är kornad och lätt att sprida.

 

Passar bra till

 • grundkalkning
 • att ge nytt liv åt ”trött” jord
 • att göra naturell torv odlingsvänlig.

 

Trädgårdskalk

Dolomitkalk är en naturprodukt med högt magnesiuminnehåll. Magnesium befrämjar tillväxten av växternas klorofyll. Kalken är ett jordförbättringsmedel, som höjer pH-värdet och ökar den biologiska aktiviteten, vilket leder till god jordstruktur och luftigare jord, Om jorden har rätt pH-värde ökar växternas förmåga att ta upp näringsämnena.

Den är krossad eller finmald och lätt att sprida.

 

Passar bra till

 • grundkalkning
 • att ge nytt liv åt ”trött” jord
 • att göra naturell torv odlingsvänlig.

 

Turbokalk

Kalken är både ett jordförbättrings- och ett gödselmedel. Blandningen består av kalk, som förstärkts med kalksalpeter för extra växtkraft. Dolomitkalk är en naturprodukt, som höjer pH-värdet, ökar den biologiska aktiviteten och därmed ger jorden en god struktur och gör den luftigare. Den motverkar tillväxt av mossa. Innehåller 21 % kalcium, 9 % magnesium och

3,6 % kväve. Magnesium bygger upp växternas klorofyll och ökar deras motståndskraft mot sjukdomar.

Den är kornad, granulerad, dammfri och lätt att sprida.

 

Passar bra till

 • gräsmattan
 • att hålla mossan under kontroll
 • trädgårdens växter
 • att sprida under växtperioden, inte höst och vinter.