Äppelträd

Äppleträd

Fruktträdet som ger oss så mycket - vackra blommor på våren och härlig frukt på sensommaren. Det finns äppleträd för alla typer av trädgårdar. Här har vi samlat våra bästa tips och råd om att odla äpple.

Äppelträd

Äppleträd

Fruktträdet som ger oss så mycket - vackra blommor på våren och härlig frukt på sensommaren. Det finns äppleträd för alla typer av trädgårdar. Här har vi samlat våra bästa tips och råd om att odla äpple.

Årets höstfröjd 2023: Äppleträd

Äpplet är frukternas frukt! De rikgivande fruktträden har lång historisk användning i våra svenska trädgårdar. Med vackert vårflor och sortrikedom är den utsedd till Årets höstfröjd 2023 av Stora Planteringsveckan.

– Äppelträd borde finnas på varje tomt värd att kallas för trädgård! Och finns det inte det borde man plantera minst ett, hellre två eller fler, säger Anders Stålhand, trädgårdsprofil från TV, skribent och trädgårdsmästare, samt årets ambassadör för Stora Planteringsveckan.

Hitta ditt äppleträd här

Vanliga frågorna kring äppleträd och att odla äpple

När är den bästa tiden att plantera äppelträd?

Generellt sett är det bäst att plantera äppelträd på hösten och våren när marken är fuktig och temperaturen är mild. Båda årstiderna fungerar bra, trädet får tillräckligt med tid att etablera sig innan den hårda vintern eller den varma sommaren. Håll jorden fuktig och var noga med att stödvattna extra under torra perioder. Kan du välja och vill underlätta etableringen något väljer du höstplantering.

Vilken plats är bäst för plantering av äppelträd?

Äppelträd trivs bäst på platser med fullt solljus och väldränerad jord. Det är viktigt att välja en plats där trädet får minst 6-8 timmars direkt solljus varje dag. Att ha en häck i närheten som ger lite lä för vindar kan vara en bra idé.

Håll jorden fri från ogräs runt trädet de första tre åren. Använd exempelvis täckbark runt om så behöver du inte använda en trimmer med risk för att skada stammen.

Vilka sorter av äppelträd ska man välja?

När du väljer äpple finns ett par viktiga saker att ta hänsyn till, som din växtzon, hur stort utrymme trädet har att växa på, smaken naturligtvis men även om det finns andra äppleträd i närheten som kan bidra till en lyckad pollinering med riklig skörd som följd.

Det är viktigt att välja sorter som är anpassade till klimatet i området för att trädet ska kunna övervintra och ge bra skörd år efter år. Vilken växtzon du bor i kan du ta reda på här. Alla äpplesorter har växtzon angivet i sin produktinformation.

Höjden på trädet styrs av vilken grundstam det har. Man skiljer på starkväxande och svagväxande grundstammar. Fördjupa dig mer i de olika grundstammarna här. Ofta kan en äpplesort finnas på ett par olika grundstammar.

Ta hjälp av våra pollineringsscheman för att se vilka sorter som pollinerar varandra. När du väljer sorter som är kompatibla blir skörden större.

Välj ett äpple du tycker är gott, så att du kan ta hand om skörden på flera sätt. Ät, laga mat, gör must och dela med dig till nära och kära.

Hur ska man vattna och gödsla äppelträd?

Nyplanterade äppelträd kräver regelbunden vattning för att hjälpa dem etablera sig under de två första åren. Det är bäst att vattna dem djupt och långsamt för att nå rötterna. När trädet är etablerat kan vattning behövas vid torra perioder, så fortsätt stödvattna även efter tre-fyra år.

Gödsla inte nyplanterade äppleträd första året. Följande år kan gödslingen göras på våren med exempelvis en trädgårdsgödsel. Följ anvisningarna på gödselmedlet för rätt mängd.

Hur ska man beskära äppelträd?

Beskärning av äppelträd är viktigt för att forma trädet, främja luftcirkulation och för att det ska kunna bära mycket frukt. Det är bäst att beskära på vårvintern när trädet fortfarande är i vintervila. Ta bort döda, sjuka eller skadade grenar samt grenar som korsar varandra. Beskärningen gör att trädet växer sig större över tid. De första åren är det en god idé att plocka bort blommor och kart så att trädet i stället lägger kraften på att etablera sig och växa.

På ett ungt träd sparar du tre-fyra välriktade grenar och en topp väljs ut, grenarna kortas in till ca två tredjedelar och toppen skall vara 20–30 cm högre än sidogrenarna.

Har du ett äldre träd som inte har beskurits på länge och är stort behov av att beskäras, är det bättre att du gör det succesivt över en 3-årsperiod. Då tar du tar bort ca 1/3 av grenarna varje säsong för att se hur trädet reagerar allt eftersom.

En mer utförlig guide för hur du beskär äppleträd hittar du här. 

Hur kan man skydda äppelträd mot skadedjur och sjukdomar?

För att skydda träden kan man använda sig av biologiska bekämpningsmetoder eller kemiska bekämpningsmedel om det behövs. Det finns exempelvis enkla feromonfällor som hängs ut på våren och som kan minska angrepp av äppelvecklare eller rönnbärsmal, samt svampmedlet Kumulus som bekämpar mjöldagg. Här kan du hitta fler bekämpningsmedel.