Torvfri och torvreducerad planteringsjord - nu kan du köpa en mer hållbar jord

En torvreducerad eller torvfri planteringsjord där torven helt eller delvis ersatts med mer hållbara alternativ tror vi på Blomsterlandet är en jord för framtiden. Här kan du läsa mer om den nya torvfria jorden, som passar bra till plantering av perenner, buskar och träd.

Basingrediensen i den traditionella jorden du hittar i trädgårdsbutikerna har historiskt sett varit torv, en råvara som är perfekt för odling men som ifrågasätts alltmer av klimatskäl. Behovet av nya jordprodukter har blivit en fråga som både vi och andra i branschen har försökt jobba mer fokuserat kring.

En torvfri jord återanvänder befintliga material och resurser

Tillsammans med återvinningsföretaget Stena Recycling fann vi en restprodukt som kallas träfiber och som kommer från papperstillverkningen hos svenska pappersbruk. När träfibern har blandats med trädgårdskompost och fått mogna under några veckor, så påminner den mycket om traditionell torv i sin struktur.

Resultatet blir en fibermullblandning som med hjälp av trädgårdskomposten gynnar ett rikt mikroliv i den befintliga jorden i din plantering. Slutligen tillsätter vi organiskt gödsel och barkmull.

Torvreducerad planteringsjord

Vad består den torvreducerade planteringsjorden av?

En jordblandning av samma återvunna råvaror, fibermull, trädgårdskompost och organisk gödsel, samt 50% ljus torv för att få en fin och lätt struktur som passar växternas rötter väl. Med denna blandning håller jorden kvar fukten lite längre. Gödslet vi valt i denna jord är Biofer som är ett fullgott gödselmedel med animaliskt urpsrung, fritt från pyralider i slutprodukten.

Hur ska den torvreducerade jorden användas?

I rabatt och kryddträdgård

På våren lägger du ett lager torvreducerad planteringsjord och myllar ner den i marken. Detta ger lerjorden en bättre struktur och sandjorden en bättre förmåga att hålla vatten och näring under en längre tid.

Torvreducerad jord i växthus och drivbänk

Bästa resultatet får du, om du byter ut den befintliga jorden mot torvreducerad planteringsjord minst ett eller två spadtag djupt.

Plantering av buskar och träd

Den torvreducerade planteringsjorden är utmärkt vid plantering av de flesta träd och buskar i trädgården. Börja med att gräva en stor grop. Blanda upp den befintliga jorden med torvreducerad planteringsjord. Placera växten på rekommenderat planteringsdjup och fyll igen gropen med jordblandningen. Trampa försiktigt till jorden runt plantan - fyll på med mer jord vid behov och vattna rikligt.

Plantering av perenner

Börja med att sprida ut ett 5 cm tjockt lager torvreducerad planteringsjord på hela planteringsytan och arbeta ner den nya näringsrika planteringsjorden i den befintliga marken. Plantera perennerna och tryck till runt plantan, avsluta med att vattna rikligt.

Jordförbättring

Som jordförbättring tillför den torvreducerade planteringsjorden organiskt material, mikroliv och näring till befintliga odlingsland och rabatter.

Den torvreducerade jorden rekommenderas inte till kalkskyende växter som rododendron eller blåbärsbuskar. Där finns specialanpassad jord med lägre pH-värde. Samma sak gäller vid frösådd och för sticklingar, där en såjord är bättre anpassad för nya plantor.

Torvfri planteringsjord

Vad består den torvfria planteringsjorden av?

En jordblandning som består av 100% svenska återvunna råvaror, fibermull, barkmull och trädgårdskompost. Den är gödslad med naturgödsel i form av hönsgödsel från svenska gårdar. Gödslet är kontrollerat och fritt från pyralider enligt en rapport från Fritidsodlarnas riksförbund (FOR). Hönsgödseln gör att den torvfria jorden är något mildare i styrkan men samtidigt har den en bättre långtidseffekt.

Hur ska den torvfria jorden användas?

Den torvfria planteringsjorden passar för trädgården - vid plantering av buskar, träd och perenner. Som jordförbättring tillför den torvfria jorden organiskt material, mikroliv och näring till befintliga odlingsland och rabatter.

Plantering av buskar och träd

Gräv en rejält tilltagen grop för prydnadsträd (ca 1m x 30–50 cm) och för buskar något mindre- Blanda den befintliga jorden med den torvfria jorden i en 50/50-blandning. Tumregeln är att jordklumpen ska kunna stå på botten av gropen samtidigt som toppen på jordklumpen är i marknivå. Placera busken eller trädet på sin nya växtplats och fyll upp planteringsgropen med jordblandningen. Trampa till jorden försiktigt mot växten allt eftersom gropen fylls igen. Avsluta med att vattna rikligt.


Torvfri planteringsjord rekommenderas inte till kalkskyende växter som blåbär eller rododendron, där finns i stället jord anpassad med lägre pH-värde till dessa typer av växter. Inte heller till sticklingar och frösådd som har andra behov och där en såjord passar bättre.

Lär dig mer om hållbart trädgårdsliv

Experten tipsarSå gör du med trädgårdsavfallet - vad kan läggas på komposten?

Trädgårdsavfallet kan bli en resurs och inte bara skräp. Här får du tips på vad du kan göra med några av de vanligaste resterna från trädgården för att bli mer "cirkulär", men också info om hur du ska hantera invasiva växter om de skulle dyka upp hos dig.

Nematoder – biologisk bekämpning mot ohyra och skadedjur i trädgård och växthus

Har du problem med sniglar, sorgmyggor eller gräsmattelarver? Då kan naturliga nematoder vara räddningen och bli dina bästa små medhjälpare.

ReportageEmma Sundhs hållbara trädgårdsdröm

Influencern Emma Sundh bytte lägenhet i Stockholm mot vildvuxen bergstomt i Värmland. Nu är drömmen att odla, och odla mycket, men på ett sätt där både naturen och människan får plats.

Nya Eriksbo Plantskola - en av Sveriges nordligaste produktionsplantskolor

En av våra odlare som verkligen brinner för svenskodlat är Nya Eriksbo Plantskola. Här odlas enligt konstens alla regler växter som får märkningar som E-planta, Grönt kulturarv och Från Sverige.

E-plantor – svenska växter för svenskt klimat

Du har kanske hört talas om E-plantor? E-plantor, eller Elitplantor, är buskar och träd som valts ut av Elitplantstationen och där plantorna provodlats i Sverige för att säkert veta att de klarar svenskt klimat.

Viktigare än någonsin att göra ett medvetet val

Ett runt märke med blå bakgrund där texten Från Sverige står skrivit i lysande gult. För konsumenter har denna märkning underlättat och gjort det enkelt att förstå ursprunget. Men står märket för något mer?