Vilken jord skall jag använda? Jord är väl alltid jord?

Trädgårdens växter kan i många fall växa och överleva i samma slags jord. Men för att de ska trivas, blomma rikt och sätta mer frukt finns det tips.

I naturen växer växterna, där det är lämpligt – inte bara ur jordsynpunkt, förstås. Du hittar sällan en liljekonvalj på ängen eller en styvmorsviol i skogen. De har olika krav. Likadant är det med de odlade växterna, som ju från början i regel är vilda.

Jord – vad är det?

Jorden i din trädgård består av ett lager matjord, under den kommer alven och underst grunden, som vilar på berggrunden.

Matjorden är mörk, doftar gott, doftar mylla. Mmmmm – så gott!

Den består av mull och mineraler. Mullen är förmultnade delar av växter och djur, mineralerna är söndervittrade och malda, finfördelade bergarter.

Alven är ett ljust skikt, kallas också för morän och består av olika materiel, som inlandsisen en gång pressade samman.

De här två skikten tillsammans brukar vi kalla för marken.

Tung, lätt och mineraljord

Om det finns mycket mineraler i jorden, kallar vi den för mineraljord och den kan bestå av lera, sand, grus eller sten.

Lerjorden är näringsrik, men kompakt och tungarbetad, vi brukar kalla den för ”tung” jord. För att den ska bli en god trädgårdsjord, blandar man den med mull och grov sand.

Jord, som består mest av sand, grus och sten brukar vi kalla för ”lätt”. Den är lätt att bearbeta, rätt näringsfattig och lakas fort ut av regn eller vattning.

Men om du blandar den ”lätta” jorden med mull som exempelvis torv och bakmull, blir den bästa tänkbara trädgårdsjord.

Mull – vad är det?

Mull är som sagts förmultnade delar av växter och djur och det är den, som gör och håller jorden levande. Löv, gräsklipp, torv, bark och halm är exempel på mullämnen, som bryts ner till mull tack vare daggmaskar, insekter, svampar, bakterier och mikroorganismer, som finns i marken. För att nedbrytningen ska kunna ske, behöver det komma luft till och jorden bör vara varm och fuktig.

Jord – är det också luft och vatten?

Ja, en god jord innehåller många småhål, porer, som är fulla av luft. Luften är en förutsättning för att rötterna ska kunna arbeta d v s suga upp vatten och näring till växten.

När det regnar eller du vattnar, tränger en del av vattnet ner i jorden och fyller en del av porerna, resten dräneras bort, det sjunker.

Det är alltså viktigt att jorden är luftig, lucker och porös, så att den kan rymma både luft och vatten.

Köp jord & gödsel online

Jord, Gödsel & Näring

Handla urval av jord och näring online, ett större utbud finns i våra butiker
Vilken jord passar bäst?

Rätt jord ger dina växter rätt förutsättning. Läs mer om våra olika jordar samt vilka sorter som lämpar sig för vilka växter.

Gödsel och näring

Det är inte lätt att hitta rätt i djungeln av gödsel och näring. Vi har sammanställt en lista över vilket gödsel du ska använda till vad.

Varför ska jag gödsla och vilket gödsel ska jag välja?

På samma sätt som vi människor behöver äta mat varje dag behöver även våra växter få regelbunden tillförsel av växtnäring.