Perenners härdighet – gruppindelning

För träd och buskar finns den klassiska zonindelningen över landet. Motsvarigheten för perenner bygger på växtplatsens förutsättningar. Vi reder ut hur det fungerar.

Den traditionella zonkartan för träd och buskar

Zonkartan gäller för fruktträd, bärbuskar och prydnadsträd och -buskar. Den bygger på klimatet i olika delar av landet, där zon 1 återfinns längst ner i söder och områdena kring fjällkedjan har zon 8, den högsta.

Men man kan inte stirra sig blind på dessa zoner. Områden inom en zon kan mycket väl höra till en lägre zon, om förhållandena är gynnsamma på en extra skyddad plats till exempel. Men också det omvända för en plats som är extra utsatt för kyla, då kan den höra till en högre zon än omgivningen. För zonindelningen har temperaturen stor betydelse. Man behöver ta hänsyn till det här även när det gäller perenner, men det finns också andra saker som har betydelse.

Men vad påverkar perenner?

När det kommer till perennerna fungerar det här på ett annat sätt. Perenner vissnar ner fram mot hösten och vinter och har då inga levande delar av växten ovanför jordytan. Därför är det jordens egenskaper och läget för växtplatsen som har störst betydelse för perennerna.

På vinterhalvåret påverkas perenner olika beroende på om det finns ett isolerande snötäcke eller om det är frusen barmark. Den frusna marken under snön blir inte lika utsatt som om det vore barmark och angrips heller inte lika lätt av svampsjukdomar. Därför kan det vara tuffare för många perenner längre söderut i landet där man inte lika ofta har ett ihållande snötäcke. Speciellt för perenner som i sitt naturliga ursprung är anpassade till stora snömängder. Vintrarna i södra delarna kan vara omväxlande kalla med frost eller milda och blöta. En perenn som är mer känslig kan då ändå få svårt att överleva även i en lägre zon.

Systemet för att visa härdighet

En indelning som nu börjat användas allt mer för perenner bygger på växtplatsens förutsättningar. Faktorer som jordens egenskaper och hur skyddad platsen är har mer betydelse än var i landet platsen ligger rent geografiskt. Perenner som planteras på platser i trädgården som liknar deras naturliga växtplats har bäst förutsättningar att övervintra.

Grupperingen är uppdelad med hjälp av bokstäver: A, B, C och D. Där A är gruppen med de helt härdiga perennerna som kan växa i hela Sverige och D är de mest känsliga perennerna.

Härdighet är alltså växters förmåga att överleva vintern. Var i landet din trädgård ligger behöver inte alltid betyda att du bara kan ha en viss sorts växter. Ofta kan man ta reda på mer om växten och dess ursprung och försöka efterlikna växtplatsen och klimatet för att få växten att trivas. Ge den rätt jordmån och vattenförhållanden.

Vad som påverkar härdigheten

  • Växlande vårväder, frost och tö, gör det svårare för växterna
  • Hur mycket snötäcke det blir på platsen
  • Tjäldjupet
  • Vinterns respektive växtperiodens längd. Det gäller att växten hinner gå in i vintervila i tid om vintern kommer tidigt.
  • Hur man gödslar på sensommaren - för mycket gödning, speciellt kvävegödsling, för sent gör det svårare för växten att gå in i vintervilan.
  • Närheten till vatten. Hav och sjöar ger jämnare temperaturer.
  • Höjd över havet, ju högre desto kallare.
  • Växtplatsens förutsättningar, skyddat, blåsigt, torrt, fuktigt osv.

 

Köp dina perenner online

Perenner

Hitta perennerna som passar i din trädgård.

Läs mer om växter för olika lägen

Zonkarta - vägledning till växtval

Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger.

Perenner för soligt läge

Vad vore sommaren utan en blommande perennrabatt? Det finns många fina perenner som trivs i sol. De flesta av dem är dessutom tilltalande för insekter.

Perenna växter för norra Sverige – Underbara Clara tipsar

Våren för en trädgårdsälskande västerbottning kan vara en utmaning. Clara tipsar om återkommande blommande växter som passar fint i rabatten.