Planera din trädgård

Trädgården består av väggar, golv och tak. Alla delar är viktiga för helheten och känslan. Skapa en grön stomme av träd, buskar och häckar som blir till rum och en bakgrund till prydnadsväxterna, sittplatserna och annat som man vill få plats med.

Stommen är trädgårdens skelett eller som planlösningen i ett hus. Den bär upp allt det andra och håller ihop de olika delarna. Bidrar till harmoni. Utan stommen går rumsligheten förlorad och det känns inte lika trivsamt eller vackert även om man odlar samma växter i rabatterna.

Anpassa växtval efter trädgårdens förutsättningar

Det är också viktigt att platsanpassa. Finns det t ex störande biltrafik bygger man lämpligen ordentliga skyddande gröna väggar åt det håller. Har man problem med insyn från höga hus så kan man plantera träd med hög stam och kraftig krona som bildar ett tak mot oönskad insyn uppifrån. Åt andra håll kan man låta det vara öppet för att bjuda in de vackra utblickarna, som mot en vacker skog, äng, ett hav eller en sjö.

Trädgårdens rum

Genom att medvetet arbeta med större och mindre rum av olika karaktär kan man få känslan av att det är större och mer intressant och trivsamt. Smala passager ger mer spänning eftersom man inte kan se allt på sidorna samtidigt. Ibland är de korta och fungerar som dörröppningar och portaler, ibland långa som korridorer. Ibland svänger passagen så att man inte ser in i nästa rum, något som skapar förväntan.

Vart leder stigarna i din trädård?
Med spaljéer, plank och andra byggkonstruktioner kan man skapa höga väggar direkt. Med växter omkring eller klängande upp på dem mjukas intrycket upp med tiden.

Trädgårdens väggar

Bygger du ett luftigt plank med minst 60 procents luftgenomsläppning behövs inget bygglov, inte heller för ett staket som är högst 80 cm högt. Allt utöver behöver byggtillstånd och söks hos din kommun.

Klippta häckar är också lämpliga som ytterväggar. De tar liten plats, de ger struktur och utgör ett lugn och en enhetlig bakgrund som framhäver perenner och andra växter. Innanför häcken kan man plantera träd och buskar vilket ger ett dubbelt skydd utåt, likt en dubbel yttervägg.

Ett annat funktionellt, estetsikt och utrymmessnålt sätt för en vägg är att plantera träd inne i en häck som uppstickare. Under sensommar och hösten bidrar en del av perennerna och prydnadsgräsen till rumsindelning. På våren ser scenen helt annorlunda ut.

Perenner, buskar och dekorativ sten.

Trädgårdens golv

Golvet kan bildas av gångar, gräsmatta och växter av olika slag. Gångarna kan bestå av singel, marksten, trampstenar med marktäckare emellan. Perenner kan också fungera som golv. Med rätt planering kan du få blomning stor del av året, speciellt tillsammans med lökväxter.

Trädkronorna ger en känsla av ett tak.

Trädgårdens tak

Taket i trädgården är också viktigt att tänka på. Himlen utgör den största delen och visst önskar vi mycket sol, men en riktigt varm, het sommardag kan det vara skönt att ha ett tak som skuggar och silar igenom solen i lagom dos. Man kan använda sig av en pergola eller plantera träd, vars krona fungerar som tak.

Blommande träd ger extra njutning på våren.

Hämta inspiration från tidningar och böcker

Ett tips är att bläddra i tidningar och böcker och kika på hemsidor och sociala medier. Där hittar du mycket tips och inspiration från vackra trädgårdar. Samla dina bilder, idéer och anteckningar och prova att göra en tavla eller en bok med dina drömmar och planer. Då blir det lättare att hitta röda trådar och kanske ser du tydligare vad du tycker om och vad du vill att din trädgårds ska vara för dig - njutning, odling eller samlingsplats?

Ta hjälp av en trädgårdsdesigner

Hembesök: Ofta börjar man med ett hembesök då ni gör en rundvandring i er trädgård tillsammans med trädgårdsdesignern. Ni förklarar vad ni har för tankar och önskemål och hur ni vill utnyttja den. Efter rundvandringen går ni igenom checklistan, och eventuella bilder och dylikt som ni förberett er med. Trädgårdsdesignern skissar på trädgårdens utformning samt ger enklare växt- och/eller stenförslag.

Trädgårdsritning: Målet med en trädgårdsritning är att få ett helhetsgrepp om trädgården. De olika funktionerna som t ex lekyta, uteplats och gångar bildar tillsammans med ett växtförslag en funktionell och estetisk trädgård.

Kom i gång

För att underlätta mötet med din trädgårdsdesigner kan du förbereda dig genom att:

 • Beställa en situationsplan: Dessa finns på kommunen eller hos din husleverantör, gärna i skala 1:100 eller 1:200.
 • Studera trädgårdens ljusförhållanden. Hur länge når solen på olika ställen på tomten? Finns det några träd eller byggnader som skuggar?
 • Titta i trädgårdstidningar och böcker, klipp ut bilder som exempel.

Checklista – före hembesök eller rådgivning

 • Hur stort trädgårdsintresse har du? - Litet, medel, stort
 • Vad önskar du dig i din trädgård? - Insynsskydd, rumsindelning, odling, djurliv, öppet, vackra vyer, vatten, belysning.
 • Vilken trädgårdsstil tänker du dig? - Romantiskt, naturlikt, minimalistiskt, funktionellt, stilrent, färgrikt, vilsamt, lummigt
 • Vad vill du att trädgården ska innehålla? - Gräsmatta, klätterväxter, lökväxter, perennrabatt, buskar, vård-/prydnadsträd, vintergröna växter, rosor, frukt och bär, odling, kryddväxter, stenparti, vatten, woodland, häck: klippt eller friväxande, gräs och bambu, pool, växthus
 • Vilka funktioner ska finnas i trädgården? - Gångar, hårdgjorda ytor eller stensättningar, plats för bollspel och annan lek, parkeringsyta, sittplatser, uteplatser, odlingsrum, komposteringsplats
 • Hur mycket tid kan/vill du lägga på skötsel? - Lite, medel, mycket
 • Vilken del av året använder du trädgården mest?
 • Finns det rådjur och/eller harar i området?

Mer inspiration för dina trädgårdsplaner